Jak wyłączyć komunikat: "Aplikacja nie odpowiada"?


(Djzon) #1

Jak wyłączyć komunikat: "Aplikacja nie odpowiada"?

aplikacja_nie_odpowiadaxxxxx.png