Jak wywalić złosliwe pop-upy?


(Jahuba) #1

Witam,

od 7 dni mam problem z kompem. W kółko wyskakuje mi jakiś komunikat i okienka w których chca bym kupił oprogramowanie antywirusowe. Przy okazji informują, że znaleźli groźne treści itp itd. Udało mi sie zainstalować program avast i ad aware. Poczytałem tu, że przyda sie tzw log. Mam nadzieję, że to co wkleję poniżej to ścieżka do niego. Oczywiście moje pytanie to jak to cholerstwo wywalić ? Niestety słabo się znam więc potrzebuję dość łopatologicznej pomocy. Proszę pomóżcie.Pozdrawiam Kuba

http://up.wklej.org/download.php?id=213 ... 8dc729e00e


(system) #2

Uruchamiasz i dajesz logi z następujących narzędzi w tej kolejności: ComboFix i HijackThis.

Opis tych narzędzi i linki do ich pobrania znajdziesz tu.

Ad-aware jak zwykle usunął cookie i wpisy MRU, czyli nic.


(Jahuba) #3

Okej poniżej chyba prawidłowy log tzn zrobił go hijack

[code]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 01:01:42, on 2007-12-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\VideoFX\StartFX.exe

C:\WINDOWS\V0220Mon.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\brss01a.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskBarIcon.exe

C:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\Live! Cam Manager\CTLCMgr.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0.3\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0.3\program\soffice.BIN

C:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.wp.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = neostrada tp

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,userinit.exe

O2 - BHO: (no name) - {00000000-d9e3-4bc6-a0bd-3d0ca4be5271} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {029e02f0-a0e5-4b19-b958-7bf2db29fb13} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {2d7cb618-cc1c-4126-a7e3-f5b12d3bcf71} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {51641ef3-8a7a-4d84-8659-b0911e947cc8} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {54645654-2225-4455-44A1-9F4543D34546} - (no file)

O2 - BHO: Microsoft copyright - {5DF6AFEE-2291-4041-9A74-354624861746} - judgemq.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {669695bc-a811-4a9d-8cdf-ba8c795f261e} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {6abc861a-31e7-4d91-b43b-d3c98f22a5c0} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {a4a435cf-3583-11d4-91bd-0048546a1450} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {b8875bfe-b021-11d4-bfa8-00508b8e9bd3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {c2680e10-1655-4a0e-87f8-4259325a84b7} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {c4ca6559-2cf1-48b6-96b2-8340a06fd129} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {ca1d1b05-9c66-11d5-a009-000103c1e50b} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {d8efadf1-9009-11d6-8c73-608c5dc19089} - (no file)

O2 - BHO: dc_ie_monitor.ie_monitor - {DA517E05-A1DD-4CB8-801B-9B630F9122D2} - C:\Program Files\DioCleaner\dc_ie_monitor.dll (file missing)

O2 - BHO: egmulhxk.msdn_hlp - {E78B911A-6F68-4B84-8C19-EC417C9590E2} - C:\WINDOWS\system32\egmulhxk.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {e9147a0a-a866-4214-b47c-da821891240f} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {e9306072-417e-43e3-81d5-369490beef7c} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [AVFX Engine] C:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\VideoFX\StartFX.exe

O4 - HKLM\..\Run: [V0220Mon.exe] C:\WINDOWS\V0220Mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DioCleaner] C:\Program Files\DioCleaner\DioCleaner.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKCU\..\Run: [Creative Live! Cam Manager] "C:\Program Files\Creative\Creative Live! Cam\Live! Cam Manager\CTLCMgr.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.0.3.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.0.3\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: ATI CATALYST – pasek zadań.lnk = C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F4ACB670-F3D3-44A3-8E46-8C8D8773B47B}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Microsoft ASPI Manager (aspimgr) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\aspimgr.exe (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: SF FrontLine Drivers Auto Removal (v1) (sfrem01) - Protection Technology (StarForce) - C:\WINDOWS\system32\sfrem01.exe

O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe


--

End of file - 8756 bytes

(Jahuba) #4

A tu z combofixa

ComboFix 07-12-17.1 - Ja 2007-12-18 1:22:40.1 - NTFSx86

(Jahuba) #5

Zrobiłem te logi odwrotnie, i z combofixa miał być link ale skoro sie wkleił...

proszę o dalsze instrukcje :slight_smile:

Pozdrawiam

Kuba


(Monczkin) #6

Popraw tytuł na konkretny.


(Gutek) #7

Wklej do Notatnika:

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Po tym nowy log z Combo


(Jahuba) #8

zrobione, czy to koniec ?

pozdrawiam

ComboFix 07-12-17.1 - Ja 2007-12-19 0:35:49.3 - NTFSx86

(Gutek) #9

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

Opis RegCleaner - http://www.agavk.p9.pl/strony/progra_regcleaner.php

Zobacz - Obsługa jv16 PowerTools


(Jahuba) #10

Komp wyglada na zdrowy.

Dziekuję za pomoc

Pozdrawiam