Jak za pomocą gestu myszy Smooth Gesture zmieniać

tryb przeglądarki Google Chrome z Full screen na normalny i odwrotnie.

Chyba należy utworzyć gest  i wpisać odpowiedni skrypt.

Czy ktoś korzysta z takiego rozwiązania? ??