Jak zagęścić formułe w exelu?


(rafales) #1

Sprawa jes tego typu.

  1. Mam np formułe, że jeśli w omórce C1:c10 wystąpi 2, to ma sumować np D1:D10.

  2. Chcę zrobić coś takiego: jeśli w komórkach B1:B10 wystąpi1, a w komórkach C1:C10 wystąpi 2, to sumuj komórki D1:D10.

Chyba jasno pytam ? :slight_smile:


(G Stanislaw) #2

funkcja nazywa się SUMA.JEŻELI