Jak zainstalować protokół TCP/IP


(mich@l2312) #1

Czy można zainstalować protokół TCP/IP wersji 6 na komputerze z Windows XP HE? Jeśli tak to jak to zrobić?


(Mhassi) #2
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Połączenia sieciowe.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne połączenie lokalne, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  3. Kliknij przycisk Zainstaluj.

  4. Kliknij pozycję Protokół, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  5. Kliknij pozycję Microsoft TCP/IP wersja 6, a następnie kliknij przycisk OK.

  6. Kliknij przycisk Zamknij, aby zapisać zmiany połączenia sieciowego.


(Malydragon) #3

z tego co sie orientuje powinna być tez możliwość przez "DODAJ USUŃ SKŁADNIKI SYSTEMU WINDOWS" wchodzisz w

Panel Sterowania---> Dodaj Usuń Programy---> potem po lewej stronie DODAJ USUŃ SKŁADNIKI SYSTEMU WINDOWS ---> Usługi sieciowe (czy coś z siecią nie pamiętam dokładnie) zaznacz wszystko---> Dalej (chyba będzie potrzeba płyta instalacyjna :))


(Mhassi) #4

on jest dostępny bez konieczności instalowania czegokolwiek z płyty :stuck_out_tongue: