Jak zlikwidować balonik o małej ilości miejsca na dysku


(luigi0) #1

Chodzi mi o wyłączenie tego baloniku tylko na wybranym dysku ?


(Enter6000) #2

Edytor rejestru (Start > Uruchom > wpisujemy regedit)

HKEY_CURRENT_USER > SOFTWARE > MICROSOFT > Windows > CurrentVersion > Policies > EXPLORER

NoLowDiskSpaceChecks, jeśli go nie ma to musimy go stworzyć, aby to robić z menu Edycja wybieramy Nowy, a następnie pozycję Wartość DWORD. Teraz wpisujemy nazwę NoLowDiskSpaceCheck i wciskamy enter

Klikamy prawym przyciskiem myszy na właśnie stworzony lub już istniejący ciąg i w oknie które sie nam pojawiło wpisujemy watrość 1 i klikamy na OK

Zamykamy Regedit i restartujemy komputer.