Jak zmiejszyć odstep ikon?

(Tukanek:)) #1

Jak zmniejszyć odstęp ikon w programie Sunrise Vista Konfigurator??

(Kubakuderski) #2

1a25e4b4b0e94591m.jpg