Jak zmierzyć ścieżke w Google Earth?


(walker123) #1

Kilkam na Dodaj ścieżkę.

I chciałbym zobaczyć jej odległość...

Bez wchodzenia na Pokaż miarkę i ponownego zaznaczania punktów da się?