Jak zwiększyć wielkość liter w zakładkach?


(hammer52) #1

Używam Windowsa XP i przeglądarki Mozilla Firefox. Po wejściu w zakładki i wyświetleniu się całej kolumny zauważyłem, że zmniejszyła się wielkość liter z nazwami tych zakładek. Można to jakoś powiększyć?