Jaką ma strukture server Nginx do subdomenów?


(Saver) #1

Witam, mam pytanie w jakim katalogu i jaką strukturę subdomen jest w serwerze www Nginx.

Proszę podać mi ścieżka do katalogu w którym należy dodawać vHosty i jak wygląda jeden przykładowy vhost dla przykładowej subdomeny test.domena.pl

-- Dodane 10.06.2011 (Pt) 21:23 --

server {

listen 80;

server_name itunix.eu www.itunix.eu;

access_log /var/log/itunix/logs/itunix.access.log;

error_log /var/log/itunix/logs/itunix.error.log;

location / {

root /var/www;

index index.html index.php;

}

location ~ .php$ {

include /etc/nginx/fastcgi_params;

fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;

fastcgi_index index.php;

fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /var/www$fastcgi_script_name;

}

}


(mktos) #2

vhosty dodajesz gdzie i jak ci się żywnie podoba. Potem trzeba tylko w nginx.conf dodawać kolejne sekcje server ustawiając jedynie odpowiednie root.

server {

server_name test_domena.pl;

root /jakikolwiekkatalog/

}

(system) #3

Nie polecam do używania vhostów wartości root. Lepiej alias.