Jakies błędy


(Halki22) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:10:44, on 2005-08-20

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

F:\antivir\AVGNT.EXE

C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

F:\antivir\AVGUARD.EXE

F:\kodeki\real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

F:\eDonkey2000\eDonkey2000.exe

F:\antivir\AVWUPSRV.EXE

F:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

C:\WINDOWS\System32\UAService7.exe

C:\Program Files\HP\hpcoretech\comp\hptskmgr.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqgalry.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Tomek\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: ClickCatcher MSIE handler - {16664845-0E00-11D2-8059-000000000000} - C:\Program Files\Common Files\ReGet Shared\Catcher.dll

O3 - Toolbar: ReGet Bar - {17939A30-18E2-471E-9D3A-56DD725F1215} - F:\ReGetDx\iebar.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MKS_MENU] C:\Program Files\MKS\Bin\mks_menu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\MKS\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PSGuard] C:\Program Files\PSGuard\PSGuard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Anti Trojan Elite] F:\Anti Trojan Elite\TJEnder.exe :NO

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "F:\antivir\AVGNT.EXE" /min

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "F:\kodeki\real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup -s

O4 - HKLM\..\Run: [eDonkey2000] "F:\eDonkey2000\eDonkey2000.exe" -t

O4 - HKCU\..\Run: [Free Notes] "F:\Free Notes\FreeNotes.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] F:\Tlen\Tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "F:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = F:\acrobat\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone - szybkie uruchamianie.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = G:\office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Pobierz przez ReGet Deluxe - C:\Program Files\Common Files\ReGet Shared\CC_Link.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz &wszystko przez ReGet Deluxe - C:\Program Files\Common Files\ReGet Shared\CC_All.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0B14BF1D-F765-4FF0-A7B3-B3BC8992DAD7}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0B14BF1D-F765-4FF0-A7B3-B3BC8992DAD7}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0B14BF1D-F765-4FF0-A7B3-B3BC8992DAD7}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\MKS\Bin\NetMonSV.exe

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - F:\antivir\AVGUARD.EXE

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - F:\antivir\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: MkSUpdateInt - MkS Sp. z o. o. - C:\Program Files\MKS\bin\MkSUpdateInt.exe

O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe

O23 - Service: MkS_Scan - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mks_scan.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\System32\UAService7.exe

Wyskakuje mi cos takiego podczas ładowania systemu "wystąpił kłopot podczas ładowania C:/PROGRA~1/NEWDOT~1/NEWDOT~1.DLL"

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Diablosg) #2

Możliwe że ten plik jest błędnie zainstalowany, ja mam zawsze takie komunikaty przy włączaniu kompa, jak plik zostanie uszkodzony bądz źle zainstalowany. Niekiedy odnajduje folder pliku i jakos go instaluje zależnie od tego co to jest, jak sie nie da to format pomaga, ale prostszej drogi nie znam niestety.

P.S. na przyszłość postaraj sie log w quote objąć, tak sie łatwiej czyta.


(Halki22) #3

Dzięki uspokoiłeś mnie a juz myslałem ze system mi sie wali :slight_smile:


(Diablosg) #4

A co dzieją sie jakies inne rzeczy że jesteś taki przestraszony??