Jakies oplaty?


(Nowy10) #1

witam, moje pytanko nie jest tak calkiem na luzie

jak sie kupuje uzywany samochod od kogos to trzeba jakis podatek lub oplate skkarbowa od tej transakcji odprowadzic?

dajcie znac bo sie zastanawiam nad kupnem samochodu i nurtuje mnie to pytanie

pozdrawiam


(lysysz) #2

Przedmiot opodatkowania

czynności cywilnoprawne (umowy) wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

zmiany tych umów

orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.

Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych.

Płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są:

notariusze - od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego

nabywcy rzeczy - od umów sprzedaży, jeżeli nabywca kupuje te rzeczy do przerobu lub do dalszej sprzedaży.

Powstanie obowiązku podatkowego

z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a w przypadku gdy płatnikami są nabywcy rzeczy przeznaczonych do przerobu lub odprzedaży

z chwilą wypłacenia należności. Jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność

z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną

z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody

z chwilą powołania się na okoliczność dokonania czynności cywilnoprawnej - jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności, a którakolwiek ze stron po upływie tego terminu powołuje się przed organami podatkowymi lub organami kontroli skarbowej na okoliczność jej dokonania; w tym przypadku obowiązek podatkowy powstaje jedynie w stosunku do podatnika, który powołał się na okoliczność dokonania czynności cywilnoprawnej.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Podatnicy obowiązani są do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od daty dokonania czynności. Wzory deklaracji określone są w rozporządzeniach Ministra Finansów: z dnia 11 grudnia 2002 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 229, poz. 1915) oraz z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 47, poz. 453).

Podstawa opodatkowania i stawki podatku określone są odrębnie dla każdej czynności. Maksymalna procentowa stawka podatku wynosi 2%, a kwotowa - 38 zł (art. 6 i 7 ustawy).

Sposób zapłaty podatku

Zapłaty podatku dokonuje się bądź bezpośrednio w kasie właściwego urzędu skarbowego, bądź na rachunek bankowy tego urzędu w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.


(Dod) #3

a chcesz sprowadzić z zagranicy czy w kraju kupić ? Bo to też jest różnica


(Nowy10) #4

a jakie sa roznice? w kwotach?

raczej w kraju bede kupowal chyba ze wygram w totka to cos sobie sprowadze

pozdrawiam


(Bażant) #5

Jak wygrasz w totka to nie będzie Cię interesował samochód ściągany, pójdziesz do salonu i weźmiesz najlepsze cacko jakie mają (jeżeli dużo wygrasz :slight_smile: ) :stuck_out_tongue:


(Nowy10) #6

na razie nie wygralem i powaznie sie zastanawiam, ostatnio widzialem ogloszenie sprzedazy samochodu i w opisie bylo: kupujacy zwolniony z oplaty skarbowej, czyli cos jest tylko ze nie wiem co??