Jakiś bład w php


(system) #1

(Lisek) #2

Co to za kosmiczna składnia? Do czego tutaj służą nawiasy kwadratowe? Nie mówiąc już o jednym zwykłym nawiasie za dużo…

Wystarczy czytać to co wypluwa parser :slight_smile:

Może lepiej byłoby tak?

$wzor = (($int/$sila)+$wyt+$v)/3;

Żeby uprzedzić ewentualne dalsze pytanie, błąd ten występuje w dwóch miejscach.

Ostatnia kwestia, nie musisz na przyszłość wstawiać całości strony, lepiej szuka się błędów bez zbędnej w tym wypadku treści, jak chociażby gigantyczny CSS.