Java - error click here for details


(Ziomekse) #1

Jak wyżej. Mam problem z uruchomieniem jakiejkolwiek aplikacji wymagającej javy.

Wyskakuje wtedy powyższy błąd. Próby reinstalacji itd. nie przynoszą efektu. Mam windows 7, nie mam żadnego instalowanego firewalla.

Proszę o pomoc, w razie uzupełnienia danych o pc etc. piszcie


(Frankfurterium) #2

No i kiedy klikniesz, pokazują się rzeczone szczegóły? One jednak mogą mieć jakieś znaczenie…


(Ziomekse) #3

ależ oczywiście, tylko nie umiem z nich nic wywnioskować

Java Plug-in 10.7.2.11

Using JRE version 1.7.0_07-b11 Java HotSpot Client VM

User home directory = C:\Users\Ziomeeekse


c: clear console window

f: finalize objects on finalization queue

g: garbage collect

h: display this help message

l: dump classloader list

m: print memory usage

o: trigger logging

q: hide console

r: reload policy configuration

s: dump system and deployment properties

t: dump thread list

v: dump thread stack

x: clear classloader cache

0-5: set trace level to


są jeszcze przyciski reload i ignore, które nic nie wnoszą do zadziałania :wink: