Java nie działa


(Mastermark16) #1

Witam, od niedawna mam dość poważny problem. Bardzo lubiłem grać na Kurniku, jednakże od niedawna Java przestała działać. Nic nie pomaga, reinstall, instalacje starszych, czyszczenie ciasteczek, historii, czy historii w Javie, jednym słowem nic na co wpadłem, i co przeczytałem na internecie. Nie działają również czaty itp. Wyskakuje błąd classnotfoundexception. Nie działa w żadnej przeglądarce. Spotkaliście się z takim czymś, macie jakieś pomysły,rady? :wink:


(Piotrkijak) #2

Uuuuu, kłania się korzystanie z wyszukiwarek... Proszę: http://bit.ly/TwuDKD


(Mastermark16) #3

Widziałem to przeca, mógłby mi ktoś to przetłumaczyć na język Polski i bardziej ludzki, krok po kroku co mam zrobić.


(Bogdan_G) #4

Zaznacz w opcjach folderów < pokaż ukryte pliki i foldery i odznacz < ukryj rozszerzenia znanych typów plików. W wyszukiwarce systemowej znajdź wszystko, co będzie < java. Najeżdżając kursorem myszy na ikonki plików i folderów, wyświetli Ci się to, co za java, jaka wersja. Pospisuj i podaj tu, bo screenu z każdego znalezionego pliku, czy folderu, nie da się zrobić.

Nie wiadomo, co tam masz z javy w systemie.


(Mastermark16) #5

Mam zainstalowaną Jave 7 update 9 (build 1.7.0_09). Aczkolwiek to nie wina wersji, gdyż instalacja innych nie naprawia problemu, reinstall też nie.

Java Plug-in 10.9.2.05

Using JRE version 1.7.0_09-b05 Java HotSpot Client VM

User home directory = C:\Users\toshiba laptop


c: clear console window

f: finalize objects on finalization queue

g: garbage collect

h: display this help message

l: dump classloader list

m: print memory usage

o: trigger logging

q: hide console

r: reload policy configuration

s: dump system and deployment properties

t: dump thread list

v: dump thread stack

x: clear classloader cache

0-5: set trace level to


cache: Initialize resource manager: com.sun.deploy.cache.ResourceProviderImpl@cb4138

security: property package.access value sun.,com.sun.xml.internal.ws.,com.sun.xml.internal.bind.,com.sun.imageio.,com.sun.org.apache.xerces.internal.utils.,com.sun.org.apache.xalan.internal.utils.,com.sun.org.glassfish.external.,com.sun.org.glassfish.gmbal.

security: property package.access new value sun.,com.sun.xml.internal.ws.,com.sun.xml.internal.bind.,com.sun.imageio.,com.sun.org.apache.xerces.internal.utils.,com.sun.org.apache.xalan.internal.utils.,com.sun.org.glassfish.external.,com.sun.org.glassfish.gmbal.,com.sun.javaws

security: property package.access value sun.,com.sun.xml.internal.ws.,com.sun.xml.internal.bind.,com.sun.imageio.,com.sun.org.apache.xerces.internal.utils.,com.sun.org.apache.xalan.internal.utils.,com.sun.org.glassfish.external.,com.sun.org.glassfish.gmbal.,com.sun.javaws

security: property package.access new value sun.,com.sun.xml.internal.ws.,com.sun.xml.internal.bind.,com.sun.imageio.,com.sun.org.apache.xerces.internal.utils.,com.sun.org.apache.xalan.internal.utils.,com.sun.org.glassfish.external.,com.sun.org.glassfish.gmbal.,com.sun.javaws,com.sun.deploy

security: property package.access value sun.,com.sun.xml.internal.ws.,com.sun.xml.internal.bind.,com.sun.imageio.,com.sun.org.apache.xerces.internal.utils.,com.sun.org.apache.xalan.internal.utils.,com.sun.org.glassfish.external.,com.sun.org.glassfish.gmbal.,com.sun.javaws,com.sun.deploy

security: property package.access new value sun.,com.sun.xml.internal.ws.,com.sun.xml.internal.bind.,com.sun.imageio.,com.sun.org.apache.xerces.internal.utils.,com.sun.org.apache.xalan.internal.utils.,com.sun.org.glassfish.external.,com.sun.org.glassfish.gmbal.,com.sun.javaws,com.sun.deploy,com.sun.jnlp

security: property package.definition value sun.,com.sun.xml.internal.ws.,com.sun.xml.internal.bind.,com.sun.imageio.,com.sun.org.apache.xerces.internal.utils.,com.sun.org.apache.xalan.internal.utils.,com.sun.org.glassfish.external.,com.sun.org.glassfish.gmbal.

security: property package.definition new value sun.,com.sun.xml.internal.ws.,com.sun.xml.internal.bind.,com.sun.imageio.,com.sun.org.apache.xerces.internal.utils.,com.sun.org.apache.xalan.internal.utils.,com.sun.org.glassfish.external.,com.sun.org.glassfish.gmbal.,com.sun.javaws

security: property package.definition value sun.,com.sun.xml.internal.ws.,com.sun.xml.internal.bind.,com.sun.imageio.,com.sun.org.apache.xerces.internal.utils.,com.sun.org.apache.xalan.internal.utils.,com.sun.org.glassfish.external.,com.sun.org.glassfish.gmbal.,com.sun.javaws

security: property package.definition new value sun.,com.sun.xml.internal.ws.,com.sun.xml.internal.bind.,com.sun.imageio.,com.sun.org.apache.xerces.internal.utils.,com.sun.org.apache.xalan.internal.utils.,com.sun.org.glassfish.external.,com.sun.org.glassfish.gmbal.,com.sun.javaws,com.sun.deploy

security: property package.definition value sun.,com.sun.xml.internal.ws.,com.sun.xml.internal.bind.,com.sun.imageio.,com.sun.org.apache.xerces.internal.utils.,com.sun.org.apache.xalan.internal.utils.,com.sun.org.glassfish.external.,com.sun.org.glassfish.gmbal.,com.sun.javaws,com.sun.deploy

security: property package.definition new value sun.,com.sun.xml.internal.ws.,com.sun.xml.internal.bind.,com.sun.imageio.,com.sun.org.apache.xerces.internal.utils.,com.sun.org.apache.xalan.internal.utils.,com.sun.org.glassfish.external.,com.sun.org.glassfish.gmbal.,com.sun.javaws,com.sun.deploy,com.sun.jnlp

security: property package.access value sun.,com.sun.xml.internal.ws.,com.sun.xml.internal.bind.,com.sun.imageio.,com.sun.org.apache.xerces.internal.utils.,com.sun.org.apache.xalan.internal.utils.,com.sun.org.glassfish.external.,com.sun.org.glassfish.gmbal.,com.sun.javaws,com.sun.deploy,com.sun.jnlp

security: property package.access new value sun.,com.sun.xml.internal.ws.,com.sun.xml.internal.bind.,com.sun.imageio.,com.sun.org.apache.xerces.internal.utils.,com.sun.org.apache.xalan.internal.utils.,com.sun.org.glassfish.external.,com.sun.org.glassfish.gmbal.,com.sun.javaws,com.sun.deploy,com.sun.jnlp,org.mozilla.jss

security: property package.definition value sun.,com.sun.xml.internal.ws.,com.sun.xml.internal.bind.,com.sun.imageio.,com.sun.org.apache.xerces.internal.utils.,com.sun.org.apache.xalan.internal.utils.,com.sun.org.glassfish.external.,com.sun.org.glassfish.gmbal.,com.sun.javaws,com.sun.deploy,com.sun.jnlp

security: property package.definition new value sun.,com.sun.xml.internal.ws.,com.sun.xml.internal.bind.,com.sun.imageio.,com.sun.org.apache.xerces.internal.utils.,com.sun.org.apache.xalan.internal.utils.,com.sun.org.glassfish.external.,com.sun.org.glassfish.gmbal.,com.sun.javaws,com.sun.deploy,com.sun.jnlp,org.mozilla.jss

security: --- parseCommandLine converted : -Dsun.java2d.d3d=false -Djnlp.packEnabled=true

into:

[-Dsun.java2d.d3d=false, -Djnlp.packEnabled=true]

basic: Added progress listener: sun.plugin.util.ProgressMonitorAdapter@1cf35d3

basic: Plugin2ClassLoader.addURL parent called for http://ko.kurnik.pl/app/bb82.jar

network: Cache entry not found

network: Connectinghttp://ko.kurnik.pl/app/bb82.jar.pack.gzwith proxy=DIRECT

network: Connectinghttp://ko.kurnik.pl:80/with proxy=DIRECT

java.net.SocketException: Address family not supported by protocol family: connect

at java.net.DualStackPlainSocketImpl.connect0(Native Method)

at java.net.DualStackPlainSocketImpl.socketConnect(Unknown Source)

at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source)

at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(Unknown Source)

at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source)

at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source)

at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source)

at java.net.Socket.connect(Unknown Source)

at sun.net.NetworkClient.doConnect(Unknown Source)

at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(Unknown Source)

at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(Unknown Source)

at sun.net.www.http.HttpClient.(Unknown Source)

at sun.net.www.http.HttpClient.New(Unknown Source)

at sun.net.www.http.HttpClient.New(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(Unknown Source)

at sun.plugin.PluginURLJarFileCallBack.downloadJAR(Unknown Source)

at sun.plugin.PluginURLJarFileCallBack.access$000(Unknown Source)

at sun.plugin.PluginURLJarFileCallBack$1.run(Unknown Source)

at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)

at sun.plugin.PluginURLJarFileCallBack.retrieve(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.jar.URLJarFile.retrieve(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.jar.URLJarFile.getJarFile(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.jar.JarFileFactory.get(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.jar.JarURLConnection.connect(Unknown Source)

at sun.plugin.net.protocol.jar.CachedJarURLConnection.connect(Unknown Source)

at sun.plugin.net.protocol.jar.CachedJarURLConnection.getJarFileInternal(Unknown Source)

at sun.plugin.net.protocol.jar.CachedJarURLConnection.getJarFile(Unknown Source)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$JarLoader.getJarFile(Unknown Source)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$JarLoader.access$1000(Unknown Source)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$JarLoader$1.run(Unknown Source)

at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$JarLoader.ensureOpen(Unknown Source)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$JarLoader.(Unknown Source)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$3.run(Unknown Source)

at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath.getLoader(Unknown Source)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath.getLoader(Unknown Source)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath.getResource(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader$2.run(Unknown Source)

at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.findClassHelper(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.findClass(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass0(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass0(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass(Unknown Source)

at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadCode(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager.initAppletAdapter(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager$AppletExecutionRunnable.run(Unknown Source)

at java.lang.Thread.run(Unknown Source)

network: Cache entry not found

network: Connectinghttp://ko.kurnik.pl/app/bb82.jarwith proxy=DIRECT

network: Connectinghttp://ko.kurnik.pl:80/with proxy=DIRECT

java.net.SocketException: Address family not supported by protocol family: connect

at java.net.DualStackPlainSocketImpl.connect0(Native Method)

at java.net.DualStackPlainSocketImpl.socketConnect(Unknown Source)

at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source)

at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(Unknown Source)

at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source)

at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source)

at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source)

at java.net.Socket.connect(Unknown Source)

at sun.net.NetworkClient.doConnect(Unknown Source)

at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(Unknown Source)

at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(Unknown Source)

at sun.net.www.http.HttpClient.(Unknown Source)

at sun.net.www.http.HttpClient.New(Unknown Source)

at sun.net.www.http.HttpClient.New(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(Unknown Source)

at sun.plugin.PluginURLJarFileCallBack.downloadJAR(Unknown Source)

at sun.plugin.PluginURLJarFileCallBack.access$000(Unknown Source)

at sun.plugin.PluginURLJarFileCallBack$1.run(Unknown Source)

at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)

at sun.plugin.PluginURLJarFileCallBack.retrieve(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.jar.URLJarFile.retrieve(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.jar.URLJarFile.getJarFile(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.jar.JarFileFactory.get(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.jar.JarURLConnection.connect(Unknown Source)

at sun.plugin.net.protocol.jar.CachedJarURLConnection.connect(Unknown Source)

at sun.plugin.net.protocol.jar.CachedJarURLConnection.getJarFileInternal(Unknown Source)

at sun.plugin.net.protocol.jar.CachedJarURLConnection.getJarFile(Unknown Source)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$JarLoader.getJarFile(Unknown Source)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$JarLoader.access$1000(Unknown Source)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$JarLoader$1.run(Unknown Source)

at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$JarLoader.ensureOpen(Unknown Source)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$JarLoader.(Unknown Source)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$3.run(Unknown Source)

at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath.getLoader(Unknown Source)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath.getLoader(Unknown Source)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath.getResource(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader$2.run(Unknown Source)

at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.findClassHelper(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.findClass(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass0(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass0(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass(Unknown Source)

at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadCode(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager.initAppletAdapter(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager$AppletExecutionRunnable.run(Unknown Source)

at java.lang.Thread.run(Unknown Source)

network: Cache entry not found

network: Connectinghttp://ko.kurnik.pl/app/bb82.jar.pack.gzwith proxy=DIRECT

network: Connectinghttp://ko.kurnik.pl:80/with proxy=DIRECT

java.net.SocketException: Address family not supported by protocol family: connect

at java.net.DualStackPlainSocketImpl.connect0(Native Method)

at java.net.DualStackPlainSocketImpl.socketConnect(Unknown Source)

at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source)

at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(Unknown Source)

at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source)

at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source)

at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source)

at java.net.Socket.connect(Unknown Source)

at sun.net.NetworkClient.doConnect(Unknown Source)

at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(Unknown Source)

at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(Unknown Source)

at sun.net.www.http.HttpClient.(Unknown Source)

at sun.net.www.http.HttpClient.New(Unknown Source)

at sun.net.www.http.HttpClient.New(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(Unknown Source)

at sun.plugin.PluginURLJarFileCallBack.downloadJAR(Unknown Source)

at sun.plugin.PluginURLJarFileCallBack.access$000(Unknown Source)

at sun.plugin.PluginURLJarFileCallBack$1.run(Unknown Source)

at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)

at sun.plugin.PluginURLJarFileCallBack.retrieve(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.jar.URLJarFile.retrieve(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.jar.URLJarFile.getJarFile(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.jar.JarFileFactory.get(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.jar.JarURLConnection.connect(Unknown Source)

at sun.plugin.net.protocol.jar.CachedJarURLConnection.connect(Unknown Source)

at sun.plugin.net.protocol.jar.CachedJarURLConnection.getJarFileInternal(Unknown Source)

at sun.plugin.net.protocol.jar.CachedJarURLConnection.getJarFile(Unknown Source)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$JarLoader.getJarFile(Unknown Source)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$JarLoader.access$1000(Unknown Source)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$JarLoader$1.run(Unknown Source)

at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$JarLoader.ensureOpen(Unknown Source)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$JarLoader.(Unknown Source)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$3.run(Unknown Source)

at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath.getLoader(Unknown Source)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath.getLoader(Unknown Source)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath.getResource(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader$2.run(Unknown Source)

at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.findClassHelper(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.findClass(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass0(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass(Unknown Source)

at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadCode(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager.initAppletAdapter(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager$AppletExecutionRunnable.run(Unknown Source)

at java.lang.Thread.run(Unknown Source)

network: Cache entry not found

network: Connectinghttp://ko.kurnik.pl/app/bb82.jarwith proxy=DIRECT

network: Connectinghttp://ko.kurnik.pl:80/with proxy=DIRECT

java.net.SocketException: Address family not supported by protocol family: connect

at java.net.DualStackPlainSocketImpl.connect0(Native Method)

at java.net.DualStackPlainSocketImpl.socketConnect(Unknown Source)

at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source)

at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(Unknown Source)

at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source)

at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source)

at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source)

at java.net.Socket.connect(Unknown Source)

at sun.net.NetworkClient.doConnect(Unknown Source)

at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(Unknown Source)

at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(Unknown Source)

at sun.net.www.http.HttpClient.(Unknown Source)

at sun.net.www.http.HttpClient.New(Unknown Source)

at sun.net.www.http.HttpClient.New(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream(Unknown Source)

at sun.plugin.PluginURLJarFileCallBack.downloadJAR(Unknown Source)

at sun.plugin.PluginURLJarFileCallBack.access$000(Unknown Source)

at sun.plugin.PluginURLJarFileCallBack$1.run(Unknown Source)

at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)

at sun.plugin.PluginURLJarFileCallBack.retrieve(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.jar.URLJarFile.retrieve(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.jar.URLJarFile.getJarFile(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.jar.JarFileFactory.get(Unknown Source)

at sun.net.www.protocol.jar.JarURLConnection.connect(Unknown Source)

at sun.plugin.net.protocol.jar.CachedJarURLConnection.connect(Unknown Source)

at sun.plugin.net.protocol.jar.CachedJarURLConnection.getJarFileInternal(Unknown Source)

at sun.plugin.net.protocol.jar.CachedJarURLConnection.getJarFile(Unknown Source)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$JarLoader.getJarFile(Unknown Source)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$JarLoader.access$1000(Unknown Source)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$JarLoader$1.run(Unknown Source)

at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$JarLoader.ensureOpen(Unknown Source)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$JarLoader.(Unknown Source)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath$3.run(Unknown Source)

at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath.getLoader(Unknown Source)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath.getLoader(Unknown Source)

at com.sun.deploy.security.DeployURLClassPath.getResource(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader$2.run(Unknown Source)

at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.findClassHelper(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.findClass(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass0(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass(Unknown Source)

at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadCode(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager.initAppletAdapter(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager$AppletExecutionRunnable.run(Unknown Source)

at java.lang.Thread.run(Unknown Source)

network: Cache entry not found

network: Cache entry not found

network: Connectinghttp://ko.kurnik.pl/misc/g/m/literaque/Literaque.classwith proxy=DIRECT

network: Connectinghttp://ko.kurnik.pl:80/with proxy=DIRECT

network: Cache entry not found

network: Connectinghttp://ko.kurnik.pl/misc/g/m/literaque/Literaque.classwith proxy=DIRECT

network: Connectinghttp://ko.kurnik.pl:80/with proxy=DIRECT

java.lang.ClassNotFoundException: g.m.literaque.Literaque

at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.findClass(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass0(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass(Unknown Source)

at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadCode(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager.initAppletAdapter(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager$AppletExecutionRunnable.run(Unknown Source)

at java.lang.Thread.run(Unknown Source)

basic: load: class g.m.literaque.Literaque not found.

java.lang.ClassNotFoundException: g.m.literaque.Literaque

at sun.plugin2.applet.Applet2ClassLoader.findClass(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass0(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadClass(Unknown Source)

at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2ClassLoader.loadCode(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager.initAppletAdapter(Unknown Source)

at sun.plugin2.applet.Plugin2Manager$AppletExecutionRunnable.run(Unknown Source)

at java.lang.Thread.run(Unknown Source)

basic: Removed progress listener: sun.plugin.util.ProgressMonitorAdapter@1cf35d3

security: Accessing keys and certificate in Mozilla user profile: null

security: Reset deny session certificate store

Ogółem takie są szczegóły tego błędu, ma ktoś jakiś pomysł?


(Bogdan_G) #6

Aż mi oczy wylazły. Tak na pierwszy rzut oka, wygląda, jakbyś miał wyłączoną obsługę java w przeglądarce, "java2d.d3d=false", albo coś blokuje Ci ciasteczka, skoro na kurnik masz not fund. Przekop ustawienia przeglądarki, obsługę cookie i sprawdź, co takiego blokuje antyvir. Kurnik jest czysty, ale potrzebuje shockwave flash do prawidłowego działania. Gdyby nie ruszyło, to tutaj jest o pluginach do kurnika bardziej szczegółowo: http://pdaclub.pl/forum/oprogramowanie- ... lny-na-wm-)/30/