Javascript fachowcy proszeni o wypowiedz


(radiator) #1

mam takie pytania i nie znam odpowiedzi na nie

Jaką wartość zwróci poniższe wyrażenie?

”JavaScript”.charAt(3):

a) v

b) a

c) null

który znak ze zmiennej str nie zostanie dopasowany poprzez wyrażenie regularne

reg?

reg=/[^$O-Z*a-o1-5_]/;

str = "abcdeP*012345";

a) c

b) *

c) 3

Ile wynosi zmienna x po wykonaniu poniższych instrukcji?

var x=1;

x-=-x--;

a) 0

b) -1

c) 2

Poniższa funkcja:

function pushbutton() {

alert("Hello");

a) Wyświetla tekst „Hello” w okienku informacyjnym

b) Wyświetla przycisk z napisem „Hello”

c) Wyświetla tekst „Hello” na stronie WWW

Jaki kolor został zakodowany w CSS poniższym zapisem?

rgb(100%,100%,0%)

a) Niebieski

b) Żółty

c) Zielony

Poniższy kod CSS:

A.name:link {color: blue;}

a) Tworzy klasę o nazwie name

b) Określa kolor dla aktywnych łączy

c) Tworzy pseudoklasę dla łączy odwiedzonych

Poniższy zapis:

a) Określa nazwę dla formularza

b) Określa sposób przesłania danych

c) Określa stronę, do której zostaną wysłane dane

Napisz skrypt, który podaje liczbę wystąpień liter „c” i „p” we wprowadzonym do

przeglądarki adresie URL.

prosze fachowcow o pomoc i dziekuje pomyslnoci w Nowym Roku


(Asterisk) #2

Nikt za Ciebie nie będzie odrabiał zadań czy testów.

Zamykam do wyjaśnienia