Jednakowy widok plików we wszystkich foldrach


(Myszonus) #1

Żeby ustawić w folderze widok plików na "lista" należy ppm w folderze widok i lista. A czy da się to zrobić hurtowo we wszystkich folderach ??


(Frog) #2

Narzędzia, Opcje folderów, Widok:

Zastosuj do wszystkich folderów.