Jeszcze raz b. prosze o pomoc

Walczylem z jakims robactwem, m.in z plikiem ibm00001.exe i newdonetnet6_98.dll

Teraz juz nie wola przy uruchamianiu o ten plik ale jakos wolno chodzi i na dodatek nie moge polaczyc sie z netem.

W nortonie antywir nie moge wlączyć live update -wysyla mi jakies komunikaty o konfiguracji netu.

Zastanawia mnie 010 ale nie moge go skasować.

Sorki ze nie objety “code” ale nie wiem jak to zrobic

Przedstawiam loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1 

Scan saved at 18:19:58, on 2005-11-12 

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600) 

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000) 


Running processes: 

C:\WINDOWS\System32\smss.exe 

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 

C:\WINDOWS\system32\services.exe 

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe 

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe 

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe 

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe 

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 

C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE 

C:\Program Files\Firebird\bin\fbguard.exe 

C:\Program Files\Firebird\bin\fbserver.exe 

C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe 

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe 

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe 

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe 

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE 

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe 

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe 

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe 

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe 

C:\PROGRA~1\AQUATI~1\AQ3HEL~1.EXE 

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe 

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe 

C:\WINDOWS\explorer.exe 

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\NMain.exe 

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~3\navw32.exe 

C:\PROGRA~1\WinZip\winzip32.exe 

C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\HijackThis.exe 


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/ 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx 

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll 

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll 

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx 

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll 

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll 

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup 

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 9.0] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer 

O4 - HKLM\..\Run: [AQ3HelperStartUp] C:\PROGRA~1\AQUATI~1\AQ3HEL~1.EXE /partner AQ3 

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background 

O4 - HKCU\..\Run: [Local Service] rundll.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray 

O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe" 

O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [aupd] C:\WINDOWS\System32\sysvcs.exe 

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm 

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm 

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll 

O9 - Extra button: (no name) - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - (no file) 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - (no file) 

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program files\newdotnet\newdotnet6_98.dll' missing 

O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll 

O16 - DPF: {1F831FAC-42FC-11D4-95A6-0080AD30DCE1} (InstaFred) - file://C:\Program Files\AutoCAD 2002 Plk\InstFred.ocx 

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1097927233296 

O16 - DPF: {78AF2F24-A9C3-11D3-BF8C-0060B0FCC122} (AcDcToday) - file://C:\Program Files\AutoCAD 2002 Plk\AcDcToday.ocx 

O16 - DPF: {AE56372C-B4F5-11D4-A415-00108302FDFD} (NOXLATE-BANR) - file://C:\Program Files\AutoCAD 2002 Plk\InstBanr.ocx 

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab 

O16 - DPF: {F281A59C-7B65-11D3-8617-0010830243BD} (AcPreview Control) - file://C:\Program Files\AutoCAD 2002 Plk\AcPreview.ocx 

O16 - DPF: {FA65E95C-9B0E-11D6-9BC9-00104B0B4D56} (ActX2 Control) - http://www.certum.pl/unizeto.cab 

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{86F2FBA2-9824-4B28-8DD9-5850D7F069AB}: NameServer = 212.127.78.139,195.117.162.253 

O23 - Service: C-DillaSrv - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE 

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe 

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe 

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe 

O23 - Service: Firebird Guardian (FirebirdGuardian) - Unknown owner - C:\Program.exe (file missing) 

O23 - Service: Firebird Server (FirebirdServer) - Unknown owner - C:\Program.exe (file missing) 

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe 

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe 

O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe 

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe 

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE 

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe 

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe 

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\SAVScan.exe 

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe 

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe 

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe 

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE 

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

Za pomoc bede b. wdzieczny.

NA1

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

023 - Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz Firebird Server

Poczytaj o Usuwaniu tapety SpySheriff

LSP-Fix usuniesz wpisy 010 TU opis działania :stuck_out_tongue: - dokłądnie plik newdotnet6_98.dll

Serdeczne dzieki za pomoc . Zaraz bede probowal.

Pozdro

Złączono Posta : 14.11.2005 (Pon) 10:46

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:39:44, on 2005-11-14

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\WinZip\winzip32.exe

C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 9.0] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O16 - DPF: {1F831FAC-42FC-11D4-95A6-0080AD30DCE1} (InstaFred) - file://C:\Program Files\AutoCAD 2002 Plk\InstFred.ocx

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1097927233296

O16 - DPF: {78AF2F24-A9C3-11D3-BF8C-0060B0FCC122} (AcDcToday) - file://C:\Program Files\AutoCAD 2002 Plk\AcDcToday.ocx

O16 - DPF: {AE56372C-B4F5-11D4-A415-00108302FDFD} (NOXLATE-BANR) - file://C:\Program Files\AutoCAD 2002 Plk\InstBanr.ocx

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {F281A59C-7B65-11D3-8617-0010830243BD} (AcPreview Control) - file://C:\Program Files\AutoCAD 2002 Plk\AcPreview.ocx

O16 - DPF: {FA65E95C-9B0E-11D6-9BC9-00104B0B4D56} (ActX2 Control) - http://www.certum.pl/unizeto.cab

O23 - Service: C-DillaSrv - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Firebird Guardian (FirebirdGuardian) - Unknown owner - C:\Program.exe (file missing)

O23 - Service: Firebird Server (FirebirdServer) - Unknown owner - C:\Program.exe (file missing)

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

Jeszcze raz serdeczne dzieki. Działa . Pozdrowienia

LOG Ok