JS/Kryptik - firefox


(Trybusjakub97) #1

Problem : http://s3.ifotos.pl/img/problempn_eeqnhaa.png - wyskakuje to cały czas gdy otwieram nową stronę w przeglądarce .


(Atis) #2

Usuń rozszerzenie Block site i Site Matcher Pro:

Jak odinstalowywać rozszerzenia

Pobierz Farbar Recovery Scan Tool 32-Bit Version

Uruchom FRST i kliknij Scan. Pokaż raport FRST i Addition.


(Trybusjakub97) #3

FRST :


(Atis) #4

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKU\S-1-5-21-2334731779-1900262990-2388618779-1000\...\Run: [AdobeBridge] => [X]
SearchScopes: HKLM - DefaultScope value is missing.
S2 Update Greener Web; "C:\Program Files\Greener Web\updateGreenerWeb.exe" [X]
S2 Util Greener Web; "C:\Program Files\Greener Web\bin\utilGreenerWeb.exe" [X]
R1 {a3f28269-ad17-41a8-b032-3e0313ef8979}Gw; C:\Windows\System32\drivers\{a3f28269-ad17-41a8-b032-3e0313ef8979}Gw.sys [52824 2014-06-06] (StdLib)
S3 EagleXNt; \??\C:\Windows\system32\drivers\EagleXNt.sys [X]
S3 gdrv; \??\C:\Windows\gdrv.sys [X]
S3 Synth3dVsc; System32\drivers\synth3dvsc.sys [X]
S3 tsusbhub; system32\drivers\tsusbhub.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
S3 WinRing0_1_2_0; \??\E:\Gry\GB\Driver\WinRing0.sys [X]
C:\AdwCleaner
C:\Windows\system32\Drivers\{a3f28269-ad17-41a8-b032-3e0313ef8979}Gw.sys
C:\Program Files\SiteLookup
C:\Users\Win7\AppData\Local\Temp\*.dll
C:\Users\Win7\AppData\Local\Temp\*.exe
Task: {4120EEF4-D52B-4771-A8A0-217795495A47} - System32\Tasks\Razer_Game_Booster_AutoUpdate => D:\Gry\GB\AutoUpdate.exe <==== ATTENTION

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.