Jumplist w foobar2000


(greghostor) #1

W wersji foobar2000 v1.1.2 wprowadzono opcje - Progress of various operations is now displayed on Windows 7 taskbar, która u mnie nie działa jak ja włączyć ?