K700i i float`s menager

Witam, mam pewien problem z programem float`s menager, konkretniej gdy nagrałem jakiś filmik telefonem (k700i) i chce go zgrać na kompa ( przez kabelek USB ) wyskakuje mi error, gdy klikne details pojawia mi sie coś takiego

Exception class: Exception

Exception message: Not found

Exception address: 006B9445

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Stack list, generated 2006-02-25 22:14:46

[006B9440] uObex.TObex.GetReceivedObject (Line 734, "uObex.pas" + 8) + $27

[006B8C2C] uObex.TObex.GetObject (Line 647, "uObex.pas" + 38) + $6

[006BA3D8] uObex.TObex.GetFile (Line 889, "uObex.pas" + 13) + $10

[006DCE83] Unit1.TForm1.ObexGetFile (Line 7726, "Unit1.pas" + 4) + $10

[006DCC85] Unit1.TForm1.ActionToolsDownloadExecute (Line 7712, "Unit1.pas" + 48) + $30

[0042C8E7] Classes.TBasicAction.Execute + $F

[004B9055] ActnList.TContainedAction.Execute + $31

[004B9CF7] ActnList.TCustomAction.Execute + $4F

[0042C7BB] Classes.TBasicActionLink.Execute + $13

[004A64AF] Menus.TMenuItem.Click + $8F

[004A77E7] Menus.TMenu.DispatchCommand + $13

[004A859E] Menus.TPopupList.WndProc + $82

[004CBBD5] TntMenus.TTntPopupList.WndProc (Line 1104, "TntMenus.pas" + 33) + $5

[004CBBF0] TntMenus.TTntPopupList.WndProc (Line 1104, "TntMenus.pas" + 33) + $20

[004A84ED] Menus.TPopupList.MainWndProc + $1D

[0042CF7C] Classes.StdWndProc + $14

[0054DEA1] VirtualTrees.TVirtualTreeHintWindow.IsHintMsg (Line 6686, "VirtualTrees.pas" + 6) + $13

[004B4F5B] Forms.TApplication.ProcessMessage + $83

[004B4F92] Forms.TApplication.HandleMessage + $A

[004B51C2] Forms.TApplication.Run + $96

[006F6C69] MobileAgent.MobileAgent (Line 103, "C:\Projects\cvsroot\fma\MobileAgent.dpr" + 17) + $2

----------------------------------------------------------------------------------------------------

System : Windows XP Professional, Version: 5.1, Build: A28, "Dodatek Service Pack 2"

Processor: AMD, AMD Duron(tm) Processor, 1000 MHz MMX

Display : 1024x768 pixels, 32 bpp

----------------------------------------------------------------------------------------------------

List of loaded modules:

[00400000] C:\Program Files\Fma 2\MobileAgent.exe

      2.1.0.77 - 2.1.0.77

      Mobile Agent

[010D0000] C:\Program Files\Fma 2\UOLPatch.dll

<00400000> 1.5.3.2 - 1.5.3.2

      UOL Patch Routines

[01FC0000] C:\Program Files\Gadu-Gadu\ggwhook.dll

<10000000> (no version info)

[02840000] C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll

<01500000> (no version info)

[02870000] C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagItShellExt.dll

<10000000> 1.0.0.1 - 1.0.0.1

      SnagIt Shell Extension DLL

[02890000] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IMShExt.dll

<10000000> 2.0.0.0 - 2, 0, 0, 0

      IncrediShellExt Module

[02D40000] C:\PROGRA~1\FMA2~1\SFRAME~1\helper\WINAMP~1.DLL

<00400000> 1.3.0.3 - 1.3.0.3

[03190000] C:\WINDOWS\system32\odbcint.dll

<20000000> 3.525.1117.0 - 3.525.1117.0 built by: (_sqlbld)

      Microsoft Data Access - Zasoby ODBC

[03950000] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll

<10000000> 7.0.0.0 - 7.0.0.0

      PDF Shell Extension

[085B0000] C:\WINDOWS\system32\wmpshell.dll

      10.0.0.3646 - 10.00.00.3646

      Windows Media Player Launcher

[10000000] C:\Program Files\Fma 2\isxdl.dll

      4.0.8.0 - 4, 0, 8, 0

      ISX Download DLL

[20000000] C:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Komunikaty pakietu Service Pack 2

[58E50000] C:\WINDOWS\system32\wshPL.DLL

      5.6.0.6626 - 5.6.0.6626

      Zasoby międzynarodowe Hosta skryptów systemu Windows firmy Microsoft (r)

[5B1D0000] C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll

      6.0.2900.2180 - 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Biblioteka Microsoft UxTheme

[5CD80000] C:\WINDOWS\system32\wshom.ocx

      5.6.0.8820 - 5.6.0.8820

      Windows Script Host Runtime Library

[5F260000] C:\WINDOWS\system32\olepro32.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180

[60340000] C:\WINDOWS\system32\MSSWCH.dll

      5.1.2600.0 - 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)

      msswch

[61E30000] C:\WINDOWS\system32\MFC42LOC.DLL

      6.0.8665.0 - 6.00.8665.0

      MFC - Zasoby specyficzne dla języka

[64F00000] C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll

      4.6.763.0 - 4, 6, 763, 0

      avast! Shell Extension

[6B980000] C:\Program Files\Microsoft Windows Script\Windows Script Control\msscript.ocx

      1.0.0.8825 - 1.0.0.8825

      Microsoft (r) Script Control

[6FF40000] C:\WINDOWS\system32\NETAPI32.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Net Win32 API DLL

[71A40000] C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Windows Socket 2.0 Helper dla Windows NT

[71A50000] C:\WINDOWS\system32\ws2_32.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Windows Socket 2.0 32-Bit DLL

[71AC0000] C:\WINDOWS\system32\mpr.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Multiple Provider Router DLL

[71BA0000] C:\WINDOWS\System32\SAMLIB.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      SAM Library DLL

[71BC0000] C:\WINDOWS\System32\ntlanman.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Microsoft® Lan Manager

[71C30000] C:\WINDOWS\System32\NETRAP.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Net Remote Admin Protocol DLL

[71C40000] C:\WINDOWS\System32\NETUI1.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      NT LM UI Common Code - Networking classes

[71C80000] C:\WINDOWS\System32\NETUI0.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Kod wspólny interfejsu UI NT LM - Klasy GUI

[72CA0000] C:\WINDOWS\system32\msacm32.drv

      5.1.2600.0 - 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)

      Mapowanie dźwięku Microsoft

[72CB0000] C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      WDM Audio driver mapper

[72F90000] C:\WINDOWS\system32\winspool.drv

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Windows Spooler Driver

[73270000] C:\WINDOWS\system32\RICHED32.DLL

      5.1.2600.0 - 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)

      Wrapper Dll for Richedit 1.0

[73290000] C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll

      5.6.0.8820 - 5.6.0.8820

      Microsoft (r) VBScript

[73530000] C:\WINDOWS\system32\scrrun.dll

      5.6.0.8820 - 5.6.0.8820

      Microsoft (r) Script Runtime

[73D60000] C:\WINDOWS\system32\MFC42.DLL

      6.2.4131.0 - 6.02.4131.0

      MFCDLL Shared Library - Retail Version

[74600000] C:\WINDOWS\system32\ODBC32.dll

      3.525.1117.0 - 3.525.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Microsoft Data Access - ODBC Driver Manager

[746D0000] C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Biblioteka DLL serwera MSCTF

[74DE0000] C:\WINDOWS\system32\RICHED20.DLL

      5.30.23.1221 - 5.30.23.1221

      Rich Text Edit Control, v3.0

[75940000] C:\WINDOWS\system32\MSGINA.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Biblioteka DLL GINA logowania systemu Windows NT

[75C20000] C:\WINDOWS\system32\jscript.dll

      5.6.0.8820 - 5.6.0.8820

      Microsoft (r) JScript

[75D70000] C:\WINDOWS\system32\MLANG.dll

      6.0.2900.2180 - 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Multi Language Support DLL

[75E60000] C:\WINDOWS\system32\SXS.DLL

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Fusion 2.5

[75F30000] C:\WINDOWS\System32\drprov.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Microsoft Terminal Server Network Provider

[75F40000] C:\WINDOWS\System32\davclnt.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Biblioteka DLL klienta DAV w sieci Web

[75F50000] C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

      6.0.2900.2180 - 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Biblioteka UI powłoki przeglądarki

[76330000] C:\WINDOWS\system32\WINSTA.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Winstation Library

[76380000] C:\WINDOWS\system32\comdlg32.dll

      6.0.2900.2180 - 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Plik DLL wspólnych okien dialogowych

[765D0000] C:\WINDOWS\System32\CSCDLL.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Agent sieci w trybie offline

[768B0000] C:\WINDOWS\system32\CRYPTUI.dll

      5.131.2600.2180 - 5.131.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Dostawca interfejsu zaufania Microsoft

[76960000] C:\WINDOWS\system32\LINKINFO.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Windows Volume Tracking

[76970000] C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Rozszerzenia powłoki dla udostępniania zasobów

[769A0000] C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Userenv

[76B00000] C:\WINDOWS\system32\ATL.DLL

      3.5.2284.0 - 3.05.2284

      ATL Module for Windows XP (Unicode)

[76B20000] C:\WINDOWS\system32\winmm.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      MCI API DLL

[76BE0000] C:\WINDOWS\system32\PSAPI.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Process Status Helper

[76C20000] C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll

      5.131.2600.2180 - 5.131.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Interfejsy API potwierdzania zaufania firmy Microsoft

[76C80000] C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Windows NT Image Helper

[76F50000] C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Win32 LDAP API DLL

[76FC0000] C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL

      2001.12.4414.258 - 2001.12.4414.258

[77040000] C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll

      2001.12.4414.258 - 2001.12.4414.258

[77110000] C:\WINDOWS\system32\oleaut32.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180

[771A0000] C:\WINDOWS\system32\wininet.dll

      6.0.2900.2180 - 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Rozszerzenia internetowe Win32

[773C0000] C:\WINDOWS\WinSxS\X86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2180_

x-ww_a84f1ff9\comctl32.dll

      6.0.2900.2180 - 6.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      User Experience Controls Library

[774D0000] C:\WINDOWS\system32\ole32.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Microsoft OLE for Windows

[77750000] C:\WINDOWS\system32\SHDOCVW.dll

      6.0.2900.2180 - 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Biblioteka powłoki obiektów DocObject i formantów

[77910000] C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Interfejs API Instalatora systemu Windows

[77A10000] C:\WINDOWS\System32\cscui.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Interfejs użytkownika buforowania z strony klienta

[77A70000] C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll

      5.131.2600.2180 - 5.131.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Crypto API32

[77B10000] C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      ASN.1 Runtime APIs

[77B30000] C:\WINDOWS\system32\appHelp.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Application Compatibility Client Library

[77BC0000] C:\WINDOWS\system32\midimap.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Mapowanie MIDI

[77BD0000] C:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Filtr audio ACM Microsoft

[77BF0000] C:\WINDOWS\system32\version.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Version Checking and File Installation Libraries

[77C00000] C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll

      7.0.2600.2180 - 7.0.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Windows NT CRT DLL

[77D30000] C:\WINDOWS\system32\user32.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Biblioteka DLL klienta Windows XP USER API

[77DC0000] C:\WINDOWS\system32\advapi32.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Advanced Windows 32 Base API

[77E70000] C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Remote Procedure Call Runtime

[77F10000] C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      GDI Client DLL

[77F60000] C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll

      6.0.2900.2180 - 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Biblioteka dodatkowych narzędzi powłoki

[77FE0000] C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Security Support Provider Interface

[7C140000] C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\MFC71.DLL

      7.10.3077.0 - 7.10.3077.0

      MFCDLL Shared Library - Retail Version

[7C340000] C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\MSVCR71.dll

      7.10.3052.4 - 7.10.3052.4

      Microsoft® C Runtime Library

[7C3A0000] C:\WINDOWS\system32\MSVCP71.dll

      7.10.3077.0 - 7.10.3077.0

      Microsoft® C++ Runtime Library

[7C800000] C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Biblioteka DLL klienta Windows NT BASE API

[7C900000] C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll

      5.1.2600.2180 - 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Biblioteka NT Layer DLL

[7C9C0000] C:\WINDOWS\system32\shell32.dll

      6.0.2900.2180 - 6.00.2900.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)

      Wspólna biblioteka DLL Powłoki systemu Windows

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Active Controls hiearchy:

TVirtualStringTree "ListItems"

TfrmExplore "frmExplore"

TTntPanel "FramePanel"

TForm1 "Form1"

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nie wiem zupełnie co może być przyczyną bo dzwonki tapety i fotki śmigają ładnie, rzecz dzieje sie tylko przy filmach… Dodam, że mam XP z SP 2 choć nie wiem czy to ma jakiekolwiek znaczenie.

Jeśli pomyliłem działy przepraszam, ale myślę, że problem tkwi właśnie w oprogramowaniu i dlatego ten dział wydaje sie najodpowiedniejszy :wink:

Może spróbuj ściągnąć przez My Phone Explorer

Tu jeszcze lepszy bubel :smiley: Zaznaczam, gdzie ma ściągnąć w telefonie pokazuje sie pasek postępu, ale nic nie idzie :slight_smile: nawet po odczekaniu 5 minut…

Jest jeszcze jakiś taki program ?? Lub może ktoś zna jeszcze rade co zrobić z którymś z tych…

Może na innym komputerze zobacz, czy to będzie działać (jeśli masz taką możliwość)

MobilEDIT!

sory ale musialem se krzyknąć :slight_smile:

chyba najlepszy program do obslugi telefonow (nie tylko SE). A Float’sa dawno wywalilem z dysku. Tylko z wgrywaniem gier jest ciezej…