Kamera SONY DCR DVD92E


(Paoulo) #1

Mam problem i nie wiem jak to rozwiązać


(Szymszejdi) #2

użyj nożyczek, na co Ty liczysz opisując problem w ten sposób?


(JNJN) #3

Proszę zmienić temat postu na konkretny i opisać dokładnie problem,opcja zmień i popraw.JNJN