Kamerka M$ i jej oprogramowanie, jak nagrać video?


(Tomi915) #1

Witam, niestety jeszcze przez jakiś czas muszę używać debilnej kamery Microsoft LifeCam VX-1000. Kaera sama w sobie jako-taka ale oprogramowanie jak to MS - koszmar. To 1 (pierwsza) kamerka z 9, które od 2 lat używam w której oprogramowaniu brak nawet wyboru gdzie się chce zapisać nagrany film czy foto. Ale do rzeczy, właśnie przy takiej próbie dostaje info : LifeCam could not record your photo, audio clip or video clip. See "Troubleshooting and product support in LifeCam Help" Sprawdzam więc w pomocy:

LifeCam creates the LifeCam Files folder in your default Pictures folder to store photos, files, and video and audio clips. If access to your default Pictures folder is restricted, LifeCam may be unable to start.

Windows XP

Click Start, right-click My Documents, and then click Properties.

Click the Security tab.

Select your group or user name.

Under Permissions for (user name), make sure that the Deny check box for each item is cleared.

Click Apply.

Restart the LifeCam software.

Note

If you are not joined to a domain, the Security tab may not appear. To display the Security tab:

Click Start, and then click Control Panel.

Click Appearance and Themes, and then click Folder Options.

On the View tab, under Advanced settings, clear Use simple file sharing [Recommended].

Czy ja dobrze zrozumiałem, że mam coś zrobić z folderem Moje Dokumenty, żebym mógł jak w setkach innych, normalnych kamer nagrywać clipy, robić foto itp i zapisywać je u siebie na kompie? Przetłumaczy mi ktoś to na "ludzki" język, co mam zrobić? Dzięki!


(Wiktor 1996 96) #2

Ten tekst tak przetłumaczył translate google

LifeCam LifeCam tworzy pliki w domyślnym folderze Pictures folder do przechowywania zdjęć, plików wideo i audio i wideo. Jeśli dostęp do domyślnego katalogu zdjęć jest ograniczona, LifeCam może nie być w stanie rozpocząć.

Windows XP

Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Moje dokumenty, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

Kliknij kartę Zabezpieczenia.

Wybierz nazwę użytkownika lub grupy.

W obszarze Uprawnienia dla (nazwa użytkownika), upewnij się, że pole wyboru Odmów dla każdej pozycji jest usuwana.

Kliknij przycisk Zastosuj.

Ponownie LifeCam oprogramowania.

Uwaga

Jeśli nie jesteś przyłączony do domeny, kartę Zabezpieczenia może się nie pojawić. Aby wyświetlić kartę Zabezpieczenia:

Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

Kliknij polecenie Wygląd i kompozycje, a następnie kliknij polecenie Opcje folderów.

Na karcie Widok w obszarze Ustawienia zaawansowane, jasne Użyj prostego udostępniania plików [zalecane].


(Tomi915) #3

Kolejne moje nieszczęście to M$ Home i brak zakładki Użyj prostego udostępniania plików [zalecane] Walczę, z wiatrakami M$, TYLKO z ich softem i sprzetem moga być takie jazdy, obok mam kamerkę za 15zl i WSZYSTKO w niej dostępne bez cudowania, niestety muszę pracować na tej MS.