Kasowanie zainfekowanych plików


(Dominika ) #1

witam! skanowalam ostatnio moj komputerr i moj antywirus (mam Nortona 2004) znalazl mi 4 pliki zainfekowane, lecz nie moze je usunąć. Nie wiem czy ja sama ręcznie mogę to zrobić? Jak mogę się ich pozbyć? Oto one:

C:\WINDOWS\System32\8kcv4bvl.exe

C:\WINDOWS\System32\cl47sit8.dll

C:\WINDOWS\System32\p9hvk6hg.exe

C:\WINDOWS\dd47rsjf.exe

z góry dziękuję :slight_smile:


(Qbek50) #2

wyłącz przywracanie systemu i usuń w trybie awaryjnym :smiley:


(Dominika ) #3

hmmm no a bez tych plikow bo wkoncu sa one w systemie nic sie nie bedzie dzialo?? bedzie normalnie chodzil komputer? jak wylaczyc przywracanie systemu?


(Qbek50) #4

to jest syf, który trzeba usunąć

Wyłączanie przywracania systemu:

Mój komputer - prawy przycisk myszy -> Własciowści ->Przywracanie systemu -> i Ptaszkujesz przy opcji "Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach"

:stuck_out_tongue:


(Musg) #5

a jaki masz system?

podaj log z hijacka:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=17593


(Dominika ) #6

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:37:52, on 2005-05-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Winamp3\winampa.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\system32\p9hvk6hq.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUNOTIFY.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Winamp3\Studio.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\DOCUME~1\USER\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: BHObj Class - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - C:\WINDOWS\nem220.dll (file missing)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [AcctMgr] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp3\winampa.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [internet Optimizer] "C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Cizfn] C:\Program Files\Dolfewy\Xfbdbrc.exe

O4 - HKLM..\Run: [p9hvk6hq] C:\WINDOWS\system32\p9hvk6hq.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/Music ... dge-c5.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{52B1CFC3-DB6A-47B0-A2FF-31457121950B}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.151.34

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{52B1CFC3-DB6A-47B0-A2FF-31457121950B}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.151.34

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

to jest ten moj log a mam windowsa xp


(Qbek50) #7

fix w trybie awaryjnym z wylaczonym przywracaniem sysa:

C:\WINDOWS\system32\p9hvk6hq.exe

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [internet Optimizer] "C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Cizfn] C:\Program Files\Dolfewy\Xfbdbrc.exe

O4 - HKLM..\Run: [p9hvk6hq] C:\WINDOWS\system32\p9hvk6hq.exe

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/Music ... dge-c5.cab


(Mike Wroclaw) #8

tak wogóle to proponuje koleżance najpierw wywalić nortona antywirusa 2004 i zaopatrzyć się w mksvir2005 (oryginał bo tylko o takich tu mowa kosztuje 50zł)....

W moim i nie tylko moim przypadku norton przepszczał wiele wirusów...cieszyłem sie ze nie mam żadnego wirusa ale jak się przeskanowałem mks'em wykrył mi całą armie trojanów i wirusów a norton nigdy nic nie wykrywał (był regularnie aktualizowany)..

Pozdrawiam


(Kuz5) #9

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki i foldery na czerwono usun ręcznie z dysku

Ten wpis z kreseczką "_" usuniesz edytorem rejestru Registrar Lite

Uruchom edytor w pole Address wklej ścieżke

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks i kliknij Go poczym zostaniesz przeniesiony do tego klucza. Po prawej stronie będzie widoczny wpis _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} wszystkie inne wpisy z taką samą kreseczką także kasujesz i z prawokliku kasujesz wpisy.

Kosmetyka

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove


(Dominika ) #10

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:35:36, on 2005-05-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUNOTIFY.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: BHObj Class - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - C:\WINDOWS\nem220.dll (file missing)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [AcctMgr] C:\Program Files\Norton SystemWorks\Password Manager\AcctMgr.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{52B1CFC3-DB6A-47B0-A2FF-31457121950B}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.151.34

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{52B1CFC3-DB6A-47B0-A2FF-31457121950B}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.151.34

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\NPROTECT.EXE

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Antivirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~2\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

juz pokasowalam wszystko co bylo napisane, mam nadzieje ze z dobrym rezultatem. Czy teraz juz jest wszystko ok? I dziekuje za Wasze rady i pomoc :slight_smile: :slight_smile:


(Musg) #11

jeszcze tylko to i bedzie ok


(Qbek50) #12

jeszcze pozostało to:

O2 - BHO: BHObj Class - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - C:\WINDOWS\nem220.dll (file missing)

R3 - Default URLSearchHook is missing


02 usuń recznie w trybie awaryjnym


(Dominika ) #13

C:\WINDOWS\System32\8kcv4bvl.exe

C:\WINDOWS\System32\cl47sit8.dll

C:\WINDOWS\dd47rsjf.exe

gdy skanowalam teraz w mks_vir online nie wykryto zadnych wirusów, a w nortonie znalazł te jako pliki stanowiace zagrozenie adware. kasowac je wszystkie recznie w trybie awaryjnym?? nic sie nie stanie bez nich??

i dzieki za wszystko jestescie super :slight_smile: :smiley: :slight_smile:


(Qbek50) #14

sama zobacz - pliki te mają dziwne nazwy - wiec są podejrzane. Ja bym jes usunął na Twoim miejscu. Nie powinno sie nic stac :stuck_out_tongue:


(Gutek) #15

To syf nad czym bedatować:

usuń ręcznie w trybie awaryjnym