Każdy program obciąża procka na 100%; trojany


(Lbartnik) #1

witam

pierwszym symptomem problemów z kompem była zamulona mozilla i rozjeżdżający się dźwięk z obrazem w all playerze

ostatnio w zasadzie jakiego programu nie uruchomię to procek idzie na 100%

plus do tego dziś nod wykrył trojany kryptik

wklejam loga z HijackThisa:Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:02:05, on 2009-10-31

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Globe Software\StatBar\StatBar.exe

C:\Program Files\DynDNS Updater\DynDNS.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Temp\wpv541255703227.exe

C:\WINDOWS\system32\restorer32_a.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\emule0.48a-Xtreme6.1\emule.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.3.4501.1418\swg.dll

O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WhenUSearchWHSE] "C:\Program Files\DAEMON Tools SearchBar\whse.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [sysgif32] C:\WINDOWS\Temp\wpv541255703227.exe

O4 - HKLM\..\Run: [restorer32_a] C:\WINDOWS\system32\restorer32_a.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Regedit32] C:\WINDOWS\system32\regedit.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [StatBar] C:\Program Files\Globe Software\StatBar\StatBar.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "C:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot

O4 - HKCU\..\Run: [DynDNS Updater] "C:\Program Files\DynDNS Updater\DynDNS.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray

O4 - HKCU\..\Run: [cdoosoft] C:\DOCUME~1\admin\USTAWI~1\Temp\herss.exe

O4 - HKCU\..\Run: [restorer32_a] C:\Documents and Settings\admin\restorer32_a.exe

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] C:\Program Files\emule0.48a-Xtreme6.1\emule.exe -AutoStart

O4 - Startup: zavupd32.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda ... 9374299390

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5CD95ED5-0785-486C-B8F7-6F0B843F7AA6}: NameServer = 213.241.79.37 83.238.255.76

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{5CD95ED5-0785-486C-B8F7-6F0B843F7AA6}: NameServer = 213.241.79.37 83.238.255.76

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Unknown owner - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe" -service -config "C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\jqs.conf (file missing)

O23 - Service: MSSQLServerADHelper - Unknown owner - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqladhlp.exe (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: VNC Server Version 4 (WinVNC4) - Unknown owner - C:\Program Files\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe" -service (file missing)

(jessica) #2

Jest infekcja, i to taka, że najlepiej usuwać ją przy pomocy ComboFixa.

Daj log z ComboFix

Jeśli jednak uznasz, że nie chcesz ryzykować z ComboFixem, to dasz:

1) log z OTL

2) log z >SRENG

(Po uruchomieniu kliknij "SmartScan", zaznacz "Verify...", kliknij "Scan", czekasz na raport, klik na "Save...", potem na "Close").

Logów nie dawaj tu do postu, lecz wklejaj na http://wklejto.pl/, a tu dasz tylko link.

jessi


(Lbartnik) #3

log z combo:

http://wklejto.pl/45923


(jessica) #4

Wklej do Notatnika :

File::

c:\documents and settings\admin\restorer32_a.exe

C:\b00ijwpu.exe

d:\b00ijwpu.exe

e:\b00ijwpu.exe


Folder::

C:\FOUND.039

C:\FOUND.038

C:\FOUND.037

C:\FOUND.036

C:\FOUND.035

C:\FOUND.034

C:\FOUND.033

C:\FOUND.032

C:\FOUND.031

C:\FOUND.030

C:\FOUND.029

C:\FOUND.028

C:\FOUND.027

C:\FOUND.026

C:\FOUND.025

C:\FOUND.024

C:\FOUND.023

C:\FOUND.022

C:\FOUND.021

C:\FOUND.020

C:\FOUND.019

C:\FOUND.018

C:\FOUND.017

C:\FOUND.016

C:\FOUND.015

C:\FOUND.044

C:\FOUND.033

C:\FOUND.022

C:\FOUND.011

C:\FOUND.010

C:\FOUND.009

C:\FOUND.008

C:\FOUND.007

C:\FOUND.006

C:\FOUND.005


Registry::

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"restorer32_a"=-

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

"SuperHidden"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

"Hidden"=dword:00000001

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

"ShowSuperHidden"=dword:00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL]

"CheckedValue"=dword:00000001

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\SuperHidden\Policy\DontShowSuperHidden]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\SuperHidden\Policy\DontShowSuperHidden]

@=""

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe

-------->cfscript10gm1.gif

Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log).

Daj ten log, który powstanie w trakcie usuwania.

jessi


(Lbartnik) #5

zrobiłem wedle zaleceń

to log z combofixa:

http://www.wklejto.pl/45977


(jessica) #6

Czysto.

Sprzątanie:

Do Notatnika wklej:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"restorer32_a"=-

Z Menu Notatnika >> Plik >> Zapisz jako >> Ustaw rozszerzenie na Wszystkie pliki >> Zapisz jako > FIX.REG >>

plik uruchom (dwuklik i OK).

Usuń ręcznie folder C:**** Qoobox.

Usuń kopie szkodników z folderu "System Volume Information" poprzez chwilowe wyłączenie "Przywracania Systemu":

To systematycznie usuwaj (ręcznie) - po co ma zajmować miejsce na dysku. Możesz sobie, co najwyżej, zostawiać ten o najwyższym numerze (choć i tak pewnie nie będziesz potrafił z niego korzystać. Te o niższych numerach na pewno Ci się nie przydadzą. One powstają w wyniku "twardego" restartu.

jessi