Kerio a GG 7.0


(Michal Lessner) #1

Mam taki problem:

beztytuu9yz.th.jpg

Gdy uruchamiam GG, po jakimś czasie pojawia mi się to i GG się wyłącza, i jest Wyślij raport o błędach Gadu-Gadu


(lazikar) #2

Ustaw w kerio aby gg mialo dostep do internetu.

Jednak to zapewne nie przez kerio. Sprawdz.


(Michal Lessner) #3

No ma… i nic… dalej to samo…

UPDATE:

Dodam jeszcze, że konfigurowałem go wg tego http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=35065


(lazikar) #4

Odinstaluj gg.

Przeczyść rejestr.

Skasuj folder Gadu gadu w document and seating i zainstaluj ponownie gg.


(Michal Lessner) #5

I strace wszystko…konta… a nie ma innego wyjścia. Po konfiguracji to się zaczęło dziać, wcześniej było dobrze. Robiłęm wg tego co u góry podałem…


(squeet) #6

Masz wersję Kerio 4.2.0?

Tam w opcjach Ataki masz HIPS (2 pozycja)

Kliknij Więcej

Później masz 2 pozycje - przepełnienie bufora i injekcja kodu. Przy injekcji kodu kliknij więcej i spróbuj dodać tam wyjątek (jeśli się da - bo nie mam KPF w pracy)


(Michal Lessner) #7

No dałęm aplikacje gg, ale to nic nie dało, uruchomiłęm ponownie Kerio i nic. Tak mam wersje 4.2.0

UPDATE:

A może ponownie uruchomić kompa??


(squeet) #8

Powinieneś uruchomić kompa… Wyeksportuj listę na serwer i do pliku, po czym:


(Michal Lessner) #9

A jak przeczyścić rejestr??


(lazikar) #10

Programem jv16 dostępnym na Vortalu.


(squeet) #11

Zobacz:

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … regcleaner


(Michal Lessner) #12
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:00:53, on 2005-09-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\NetMonSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\avmonsv.exe

C:\WINDOWS\system32\inetsrv\inetinfo.exe

D:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\system32\LXSUPMON.EXE

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABmenu.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\netsvst.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\arcascan.exe

D:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

D:\Downloads\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://wp.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: YourSiteBar - {86227D9C-0EFE-4f8a-AA55-30386A3F5686} - C:\Program Files\YourSiteBar\ysb.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [LXSUPMON] C:\WINDOWS\system32\LXSUPMON.EXE RUN

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [ABmenu] C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABmenu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Internet Optimizer] "C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NetMonSVStat] C:\Program Files\ArcaVir\Bin\netsvst.exe

O4 - HKCU\..\Run: [180ClientStubInstall] "C:\DOCUME~1\ADMINI~1\USTAWI~1\Temp\sais.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C204C6F3-4473-4C67-BA66-713914A485ED}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\ArcaVir\Bin\NetMonSv.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: ArcaVir Monitor (ArcaMonSvc) - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaVir\Bin\avmonsv.exe

O23 - Service: ArcaScan - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaVir\Bin\arcascan.exe

O23 - Service: arcaserv - ArcaBit Sp. z o. o. - C:\Program Files\ArcaVir\bin\arcaserv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - D:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Może log się przyda, bo miałem coś ostatnio w kompie…

UPDATE:

Problem rozwiązany, odinstalowałem Kerio. W najbliższym czasie zformatuje dysk. I wtedy na czysto wszystko zainstaluje :smiley: