Kerio Firewall


(Dragonlnx) #1

Cześć!!


(Adarek) #2

Szukaj na :

http://www.kerio.tk/


(Czr R1) #3

Przcież ten program jest w serwisie:


(lazikar) #4

Najnowsza wersja Kerio Personal Firewall 4.1.0 5 PL


(Xiao19) #5

kerio jest od razu w wersji wielojezycznej a stronke podal kolega Phylby stronka PL :wink: