KIS8+windows defender


(Molenda65) #1

W laptopie z Vistą mam Kaspersky IS. Czy WindowsDefendera wyłączyć, czy nie muszę?


(SeBoLaS) #2

nie musisz