Klawisz poczty na klawiaturze a Gmail


(Grynczel Wojciech) #1

Czy istnieje możliwość ustawienia żeby klawisz poczty na klawiaturze multimedialnej włączał mi stronę gmaila?


(Jonek29) #2

Zależy jak bardzo zaawansowany jest soft od klawy, jeżeli możesz tam ustalać polecenia danego klawisza, to wystarczy że wpiszesz: http://www.gmail.com

Jeżeli możesz odwołać się do przeglądarki to np. weź IE i stronę startową na GMaila.


(goomish) #3

O ile można przypisać temu klawiszowi akcję niestandardową, to tak.

Musisz dla tego klawisza przypisać akcję uruchomienia przeglądarki internetowej na stronie gmaila. Na przykład dla firefoxa będzie to coś jak:

"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" https://mail.google.com/mail/?account_id=ktośtam@gmail.com#inbox

(Grynczel Wojciech) #4

Nie ma nic takiego. Używa domyślnego klienta w windows.

Może tu dodać "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Clients\Mail"

"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" https://mail.google.com/mail/?account_id=ktośtam@gmail.com#inbox

Tylko jakie klucze utworzyć?