Klawisz poczty na klawiaturze a Gmail

Czy istnieje możliwość ustawienia żeby klawisz poczty na klawiaturze multimedialnej włączał mi stronę gmaila?

Zależy jak bardzo zaawansowany jest soft od klawy, jeżeli możesz tam ustalać polecenia danego klawisza, to wystarczy że wpiszesz: http://www.gmail.com

Jeżeli możesz odwołać się do przeglądarki to np. weź IE i stronę startową na GMaila.

O ile można przypisać temu klawiszowi akcję niestandardową, to tak.

Musisz dla tego klawisza przypisać akcję uruchomienia przeglądarki internetowej na stronie gmaila. Na przykład dla firefoxa będzie to coś jak:

"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" https://mail.google.com/mail/?account_id=ktośtam@gmail.com#inbox

Nie ma nic takiego. Używa domyślnego klienta w windows.

Może tu dodać “HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Clients\Mail”

"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" https://mail.google.com/mail/?account_id=ktośtam@gmail.com#inbox

Tylko jakie klucze utworzyć?