Klawisze funkcyjne w laptopie


(Fleszu1) #1

jak zaprogramować 3 klawiisze P1 P2 P3 na górze klawiatury laptopa fujitsu siemens Amilo D oraz okrągłego 4-kierunkowego przycisku ponizej "myszki"??