Klient poczty z hasłem


(dao) #1

dzielę ten sam profil z inną osobą, chcę zabezpieczyć pocztę hasłem

czy outlook coś takiego ma


(adam749) #2

Plik > tożsamości > zarządzaj i utwórz każdemu userowi oddzielny profil i zabezpiecz go hasłem.