Kłopot z startem systemu xp


(andrzejm) #1

Witam

proszę o pomoc

nie mogę uruchomić systemu ,jest czarny ekran i nic,startuje po 3-4ym restarcie.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:57:02, on 2006-11-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\D-Link\Air Utility\AirCFG.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\WZCBDL Service\WZCBDLS.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Nowy folder\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\DOCUME~1\Ja\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 2 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [D-Link Air Utility] C:\Program Files\D-Link\Air Utility\AirCFG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Nowy folder\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: WZCBDL Service (WZCBDLService) - D-Link - C:\Program Files\WZCBDL Service\WZCBDLS.exe

Właściwości czujnika:

   Typ czujnika Winbond W83697HF (ISA 290h)

   Nazwa płyty głównej ASRock P4V88 / P4VM8


  Temperatury:

   Płyta główna 37 °C (99 °F)

   Procesor 50 °C (122 °F)

   WDC WD800BB-00JHC0 41 °C (106 °F)


  Wentylatory:

   Procesor 3068 RPM


  Wartości napięć:

   Napięcie rdzenia procesora 1.81 V

   +3.3 V 3.30 V

   +5 V 5.08 V

   +12 V 12.14 V

   +5 V podczas wstrzymania pracy 4.95 V

   Debug Info F FF 37 FF

   Debug Info T 37 50 255

   Debug Info V 71 00 CE BD BC E4 F5 (01)

Płyta główna:

   Typ procesora Intel Celeron, 1700 MHz (17 x 100)

   Nazwa płyty głównej ASRock P4VM800 (3 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)

   Mikroukład płyty głównej VIA P4M800 Pro

   Pamięć fizyczna 448 MB

   Typ BIOS'u AMI (09/23/05)

   Port komunikacyjny Port komunikacyjny (COM1)

   Port komunikacyjny Port drukarki ECP (LPT1)


  Ekran:

   Karta wideo VIA/S3G UniChrome Pro IGP (64 MB)

   Akcelerator 3D VIA/S3 UniChrome Pro

   Monitor Monitor Plug and Play [NoDB] (YEGU057870)


  Multimedia:

   Karta dźwiękowa VIA AC'97 Enhanced Audio Controller


  Magazyn:

   Kontroler IDE Kontroler VIA Bus Master IDE

   Kontroler IDE Standardowy podwójny kontroler PCI IDE

   Napęd dyskietek Stacja dyskietek

   Dysk fizyczny WDC WD800BB-00JHC0 (74 GB, IDE)

   Napęd dysków optycznych LITE-ON LTR-52246S (52x/24x/52x CD-RW)

   Status dysków SMART OK


  Partycje:

   C: (NTFS) 40005 MB (36442 MB wolne)

   D: (NTFS) 36310 MB (35630 MB wolne)


0000: 000008e0 000008de 000008df 00000297

0000: 000003f2 0000073b 

0000: 000008e0 000008de 000008df 000001cf

0000: 000008e0 000008de 000008df 000001cf

Z GÓRY dziękuje

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Pozdrawiam Gutek2222


(Austin1989) #2

Usuń ten wpisy napisz jaki efekt

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

Przeskanuj jeszcze komputer mks.online i ad-awarem oraz spybot search & destroy.


(W O L F) #3

Sprawdź na początek wszytstkie połączenia w komputerze złączki itp. Wyjmij pamieci RAM i przeczyśc banki, to samo zrób z kartą grafiki.

Podkręcałeś może procesor albo grafikę ??


(andrzejm) #4

połączenia są dobre, niczego nie podkręcałem, usunełem te wpisy co kolega austin polecił


(Austin1989) #5
usunełem te wpisy co kolega austin polecił

I jaki efekt.


(andrzejm) #6

wpis z podglądu zdarzeń.

występująca w rejestrze wartość ciągu nazwy licznika wydajnośći jest niepoprawnie sformatowana.nieprawdziwy ciąg to2272,nieprawdziwa wartość indeksu to perwszy wpis DWORD w sekcji (Data),a ostatnie prawidłowe wartośći indeksu,to drugi i trzeci wpis DWORD w sekcji danych

Złączono Posta : 19.11.2006 (Nie) 17:13

zobaczę po chwili jak drochę odpocznie


(Bbieniol) #7

austin1989 -> nie pisz, bo się nie znasz. Takim postępowaniem zniszczysz komuś komputer :!:

andrzejm -> wpisy, które wskazał Ci andrzejm w 2/3 były wpisiami prawidłowymi. Poczytaj o przywracaniu wpisów -> http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners


(andrzejm) #8

Wstawiam nowe

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:19:43, on 2006-11-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\D-Link\Air Utility\AirCFG.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Nowy folder\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\WZCBDL Service\WZCBDLS.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Ja\USTAWI~1\Temp\Rar$EX09.750\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [D-Link Air Utility] C:\Program Files\D-Link\Air Utility\AirCFG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Nowy folder\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: WZCBDL Service (WZCBDLService) - D-Link - C:\Program Files\WZCBDL Service\WZCBDLS.exe


"Silent Runners.vbs", revision 49, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Gadu-Gadu" = ""D:\Nowy folder\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu S.A."]

"Skype" = ""D:\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."]

"Odkurzacz-MCD" = "C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe" ["Franmo Software"]

"odk_mcd" = "(empty string)" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Cmaudio" = "RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd" [MS]

"VTTimer" = "VTTimer.exe" ["S3 Graphics, Inc."]

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"WinampAgent" = "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [null data]

"D-Link Air Utility" = "C:\Program Files\D-Link\Air Utility\AirCFG.exe" ["D-Link"]

"avast!" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Google Toolbar Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar2.dll" ["Google Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\rarext.dll" [null data]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp"Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 13

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}"

 -> {HKLM...CLSID} = "&Google"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar2.dll" ["Google Inc."]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" [null data]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" [null data]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

LexBce Server, LexBceS, "C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE" ["Lexmark International, Inc."]

WZCBDL Service, WZCBDLService, ""C:\Program Files\WZCBDL Service\WZCBDLS.exe"" ["D-Link"]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Lexmark Network Port\Driver = "LEXLMPM.DLL" ["Lexmark International, Inc."]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 94 seconds, including 6 seconds for message boxes)


[quote][/quote]

(Gutek) #9

Już Ok czytso :slight_smile:

Ten KernelFaultCheck możesz usunąć Hijackiem i całkowicie zapobiec powstawaniu tego wpisu poprzez:

Panel sterowania >>> System >>> Zaawansowne >>> Uruchamianie i odzyskiwanie

Klikasz Ustawienia i w sekcji Zapisywanie informacji o debugowaniu ustaw opcję na Brak.