Kłopotliwy wirus sprawdzenie Loga


(Paulosio) #1

Witam

Mam na kompie wirusa HLL.W32.Jeefo bardzo szybko się powiększa. W tej chwili mam juz 312 zainfekowanych plików tym wirusem. Co radzicie?

Oraz sprawdźcie mojego Loga. Z góry dzięki

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 10:08:34, on 2005-05-27

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\sistray.EXE

C:\WINDOWS\System32\khooker.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

C:\Program Files\USBtrans\usbtrans.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\KASPOL.ADMIN\Pulpit\instalki\Programy\hijackthis1.99\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [HTpatch] C:\WINDOWS\htpatch.exe

O4 - HKLM..\Run: [siS Tray] C:\WINDOWS\System32\sistray.EXE

O4 - HKLM..\Run: [siS KHooker] C:\WINDOWS\System32\khooker.exe

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe

O4 - HKLM..\Run: [sAHBundle] C:\DOCUME~1\KASPOL~1.ADM\USTAWI~1\Temp\sahagent-cdt1004.exe run

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

O4 - Global Startup: USBtrans.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/Media ... e-c139.cab

O16 - DPF: {A957CB75-EB22-408A-B718-58F390AF7C53} (obl_cli.obl_cli) - https://sklep.elraty.pl/skk.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab


(fiesta) #2

Masz tu poradę specjalistki w tej dziedzinie picasso

Czytać i stosować 8)

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... topic=7469


(Musg) #3

wylacz przywracanie systemu w trybie awaryjnym usuwasz z loga:

nastepny log daj z nowej wersji hijacka:

http://www.klitetools.com/MM/HijackThis.zip