Kodeków do odtworzenia filmu, info poniżej


(outca$t.) #1

Z Media Player Classic:

C:\Documents and Settings\Dom\Pulpit\Just wiesiek.wmv::Raw Video 1


Media Type 0:

--------------------------

Video: WMVA 800x600 30.00fps 4973Kbps


AM_MEDIA_TYPE: 

majortype: MEDIATYPE_Video {73646976-0000-0010-8000-00AA00389B71}

subtype: Unknown GUID Name {41564D57-0000-0010-8000-00AA00389B71}

formattype: FORMAT_VideoInfo2 {F72A76A0-EB0A-11D0-ACE4-0000C0CC16BA}

bFixedSizeSamples: 0

bTemporalComp


ression: 1

lSampleSize: 0

cbFormat: 134


VIDEOINFOHEADER:

rcSource: (0,0)-(800,600)

rcTarget: (0,0)-(800,600)

dwBitRate: 4973000

dwBitErrorRate: 0

AvgTimePerFrame: 333333


VIDEOINFOHEADER2:

dwInterlaceFlags: 0x00000000

dwCopyProtectFlags: 0x00000000

dwPictAspectRatioX: 800

dwPictAspectRatioY: 600

dwControlFlags: 0x00000000

dwReserved2: 0x00000000


BITMAPINFOHEADER:

biSize: 62

biWidth: 800

biHeight: 600

biPlanes: 1

biBitCount: 24

biCompression: WMVA

biSizeImage: 177562

biXPelsPerMeter: 0

biYPelsPerMeter: 0

biYPelsPerMeter: 0

biClrUsed: 0

biClrImportant: 0


pbFormat:

0000: 00 00 00 00 00 00 00 00 20 03 00 00 58 02 00 00 ........ ...X...

0010: 00 00 00 00 00 00 00 00 20 03 00 00 58 02 00 00 ........ ...X...

0020: c8 e1 4b 00 00 00 00 00 15 16 05 00 00 00 00 00 ČáK.............

0030: 00 00 00 00 00 00 00 00 20 03 00 00 58 02 00 00 ........ ...X...

0040: 00 00 00 00 00 00 00 00 3e 00 00 00 20 03 00 00 ........>... ...

0050: 58 02 00 00 01 00 18 00 57 4d 56 41 9a b5 02 00 X.......WMVAšµ..

0060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

0070:|27 00 00 01 0f d3 fe 18 f1 2b 80 80 00 00 01 0e '....Óţ.ń+€€....

0080: 10 44 63 c4 ac 80 .DcĬ€Media Type 1:

--------------------------

Video: WMVA 800x600 30.00fps 4973Kbps

Czyli brak kodeków. Jest dźwięk, nie ma obrazu. Mam zainstalowane kodeki XviD, ale widać, że jeszcze jakichś brakuje.


(Adam Bialek) #2

Brakuje kodeka Windows Media Video.


(Sebos99) #3

Odinstaluj stare. Przeczyść rejestr i zainstaluj K-lite mega pack codec


(Placio74) #4

Odpowiedni kodek ( WMV A dvanced Profile - w fazie rozwojowej było to WMVA, obecnie VC-1) instalowany jest z:

  • Windows Media Player 11,

  • Windows Media Format 11 Runtime,

  • i może poprzez autoaktualizacje w WMP.

Albo skorzystaj z odtwarzacza SMPlayer.

sebos_krk , aktualnie K-Lite nie zawiera kodeków WindowsMedia.