Kolejna tapeta której nie można zmienić


(Orion Blue) #1

Witam,

szukałem na wielu stronkach, jednak nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi :slight_smile:

udało mi się już menadżera zadań uruchomić , ale tapety dalej nie potrafię zmienić.

LOG:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:10:34, on 2010-05-08

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\Program Files\Webroot\WebrootSecurity\WRConsumerService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorUpdate.exe

C:\Program Files\Common Files\Autodata Limited Shared\Service\ADCDLicSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\PnkBstrA.exe

C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Webroot\WebrootSecurity\SpySweeper.exe

C:\Program Files\Opera\opera.exe

C:\WINDOWS\regedit.exe

C:\WINDOWS\system32\mmc.exe

C:\Documents and Settings\Adam\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.kurnik.pl/pan/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program 


Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program 


Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program 


Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] "RUNDLL32.EXE" C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] "%systemroot%\system32\dumprep" 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] "nwiz.exe" /install

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [SpywareTerminatorUpdate] "C:\Program Files\Spyware 


Terminator\SpywareTerminatorUpdate.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - 


res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - 


C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - 


C:\WINDOWS\web\related.htm

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\helpers32.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\helpers32.dll

O15 - Trusted Zone: http://*.buy-security-essentials.com

O15 - Trusted Zone: http://*.download-soft-package.com

O15 - Trusted Zone: http://*.download-software-package.com

O15 - Trusted Zone: http://*.get-key-se10.com

O15 - Trusted Zone: http://*.is-software-download.com

O15 - Trusted Zone: http://*.buy-security-essentials.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: http://*.get-key-se10.com (HKLM)

O16 - DPF: {1E53EA77-34F2-474E-9046-B2B0C86F1821} (OggX Control) - 


http://www.eska.pl/streamplayers/OggX.ocx

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - 


http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O23 - Service: Autodata Limited License Service - Autodata Limited - C:\Program Files\Common 


Files\Autodata Limited Shared\Service\ADCDLicSvc.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk 


Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: Crypkey License - CrypKey (Canada) Ltd. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\crypserv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program 


Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program 


Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - 


C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - C:\Program 


Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (WebrootSpySweeperService) - Webroot Software, Inc. 


(www.webroot.com) - C:\Program Files\Webroot\WebrootSecurity\SpySweeper.exe

O23 - Service: Webroot Client Service (WRConsumerService) - Webroot Software, Inc. - C:\Program 


Files\Webroot\WebrootSecurity\WRConsumerService.exe


--

End of file - 5247 bytes

Czy może mi ktoś doradzić co mam powyłanczać :wink: ?

Z góry dziękuję :slight_smile:


(deFco247) #2

Zawartość logów wklejasz na wklej.org lub wklej.to, a w poście dajesz link.

Ponadto log z HijackThis jest tutaj niepożądany - wklej logi zgodne z zasadami działu, czyli OTL + GMER.

W przypadku OTL nie kieruj się obrazkiem zamieszczonym w poradniku, tylko tym: http://www.wstaw.org/m/2010/02/02/OTL.png

Przed uruchomieniem powyższych narzędzi odinstaluj (jeśli posiadasz) wszelkie programy tworzące wirtualne napędy (Daemon Tools, Alcohol itp.) oraz usuń instalowany przez nie sterownik SPTD narzędziem SPTDInst z opcji Uninstall (jeśli będzie zszarzałe, to OK).

Nic dziwnego, że złapałeś infekcję przy tak dziurawej wersji systemu...