Kolejny log do sprawdzenia;)

Oto mój log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:12:47, on 2005-07-10

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v5.00 SP4 (5.00.2920.0000)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\PFShared\UmxCfg.exe

C:\Program Files\Tiny Firewall Pro\UmxFwHlp.exe

C:\Program Files\Common Files\PFShared\UmxPol.exe

C:\Program Files\Tiny Firewall Pro\UmxTray.exe

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\system32\stisvc.exe

C:\Program Files\Common Files\PFShared\umxlu.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

C:\WINNT\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Kyo\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.bns1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.bns2.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.bns3.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.bns4.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.bns5.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.bns6.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.bns7.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.bns8.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.cms1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.cms2.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.cms3.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.cms4.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.cms5.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.cms6.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.cms7.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.cms8.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.rg1.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.rg2.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.rg3.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.rg4.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.rg5.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.rg6.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.rg7.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.rg8.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.rgs1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.rgs2.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.bns1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.bns2.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.cms1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.cms2.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 bns1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 bns2.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 bns3.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 bns4.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 bns5.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 bns6.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 bns7.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 bns8.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 cms1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 cms2.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 cms3.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 cms4.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 cms5.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 cms6.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 cms7.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 cms8.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 rg1.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 rg2.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 rg3.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 rg4.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 rg5.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 rg6.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 rg7.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 rg8.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 rgs1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 rgs2.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 bns1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 bns2.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 cms1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 cms2.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 j800banners.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jadlogix.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jadtegrity.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jaimmedia.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 javatar.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jbeet.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jbigpops.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jbouncetek.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jbravenet.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jcdcover.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jclickspring.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jcollegehumor.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jdownloadacc.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jedonkey.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jeuniverse.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jhot.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jicmedia.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jicq.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jieplugin.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jinternetoptimizer.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jmediabuy1.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jmediabuyad.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jmindset.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jmindsettest.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jnictech.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jnova.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jpiolet.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jsanboxer.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jsercee.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jthedelfin.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jwarezp2p.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jwildmedia.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 mediabuy-nic.cjt1.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.m7z.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 m7z.net

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jcms.cydoor.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 cydoor.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 www.cydoor.com

O1 - Hosts: 62.75.224.159 jnova.cjt1.net

O2 - BHO: DownloadRedirect Class - {00000000-6CB0-410C-8C3D-8FA8D2011D0A} - C:\Program Files\iMesh Light 5\iMeshBHO.dll (file missing)

O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: EPSON Status Monitor 3 Environment Check 2.lnk = C:\WINNT\system32\spool\drivers\w32x86\3\E_SRCV02.EXE

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O20 - Winlogon Notify: PFW - C:\WINNT\SYSTEM32\UmxWnp.Dll

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: FW Event Manager (UmxAgent) - Tiny Software, Inc. - C:\Program Files\Tiny Firewall Pro\UmxAgent.exe

O23 - Service: FW Configuration Interpreter (UmxCfg) - Tiny Software, Inc. - C:\Program Files\Common Files\PFShared\UmxCfg.exe

O23 - Service: FW User-Mode Helper (UmxFwHlp) - Tiny Software, Inc. - C:\Program Files\Tiny Firewall Pro\UmxFwHlp.exe

O23 - Service: FW Live Update (UmxLU) - Tiny Software, Inc. - C:\Program Files\Common Files\PFShared\umxlu.exe

O23 - Service: FW Policy Manager (UmxPol) - Tiny Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\PFShared\UmxPol.exe

Jest coś nie tak w moim kompie? Co to są te hosty w kompie i jak sie tego pozbyć?

Usuń:

Jeżeli nie masz iMesha to usuń resztki po nim:

Zaznaczasz wpisy i klikasz fix checked

Dodatkowo:

Zaaktualizuj IE do wersji 6.00.

Kosmetycznie skasuj:

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm