Komenda na Moje Dokumenty w archiwach SFX


(Fwlgxorm) #1

Robiąc instalator i wpisując w path %windir% otrzymujemy automatycznie c:/windows/

Jaką komendę trzeba wpisać żeby automatycznie instalator wskazał na folder 'Moje Dokumenty'?

%USERPROFILE%\Moje dokumenty to nie jest to czego szukam, ponieważ MD nie ma w documents and settings tylko zostały stworzone w innym miejscu przez Właściwości MD i 'Przenieś'.