Komenda w terminalu na zapisanie 4 i 5 linii tekstu

Witam,

Mam pewien plik tekstowy txt (plik1.txt), który ma 12 linii i leży na pulpicie. Jaką komendę muszę wpisać w terminalu, by móc zapisać do innego pustego pliku tekstowego(plik2.txt) tylko czwartą i piątą linię tekstu pliku “plik1.txt”?

Być może nie najbardziej eleganckie rozwiązanie, ale można najpierw wybrać 5 pierwszych, a potem z tych pięciu 2 ostatnie:

head -n 5 plik1 | tail -n 2 > plik2

Można również tak…

sed -n '4,5p' plik1.txt > plik2.txt