Komendy w Game Cam


(Przemek95) #1

Jakie są skróty komend w Game Cam? Tylko podajcie je po polsku.


(kristoff08) #2

home - początek/koniec nagrywania