Komp ciągle coś pobiera z sieci


(Jantar Meble) #1

Mój komp ciągle coś pobiera z sieci (ogromne ilości) i strasznie spowolnił.

Proszę o pomoc !!


(Tomaszfraszewski) #2

Na dobry początek przeskanuj komputer programem antywirusowym i wklej logi z HijackThis


(Chillout) #3

Wklej logi:

HijackThis

Combofix

Wklejanie logów na forum


(Jantar Meble) #4

Skanowanie programem avast nic nie dało, wklejam log zhijack this.

Pomocy! !!


(huber2t) #5

Daj na początek log z combofix


(Larry Bigl) #6

A może na dzień dobry niech sprawdzi czy ma wyłączone aktualizacje automatyczne.


(Jantar Meble) #7

Aktualizacje mam włączone.

Logi wkleiłem, proszę o pomoc! !!


(huber2t) #8

Gdzie wkleiłeś?


(Krzkaczor) #9

Lol ciekawe właśnie gdzie wkleiłeś :] skora masz aktualizacje włączone do może Ci się one pobierają.

BTW w ogóle skąd wiesz że Ci się coś pobiera?


(Chillout) #10

Skopiuj linki z logami na forum.


(Larry Bigl) #11

No to wyłącz te aktualizacje... :x Trochę pomyślunku :x


(Jantar Meble) #12

Wklejam logi z hijack this i Combofix:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:06:37, on 2008-08-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskBarIcon.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\neostrada tp\neostradatp.exe

C:\Program Files\neostrada tp\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Toaster.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Inactivity.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\PollingModule.exe

C:\WINDOWS\System32\ALERTM~1\ALERTM~1.EXE

C:\Program Files\neostrada tp\Watch.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\ANTYWIRUSY I ŁATY\HIJACK THIS\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = neostrada tp

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [autoclk] autoclk.exe

O4 - HKLM..\Run: [adiras] adiras.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Zinio DLM] C:\Program Files\Zinio\ZinioDeliveryManager.exe /autostart

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\OFFICE\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{97387E5C-F435-4C31-B9D4-9ABEF718618E}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

--

End of file - 4960 bytes

ComboFix 08-08-13.02 - BIURO 2008-08-14 12:29:46.1 - NTFSx86

Running from: D:\ANTYWIRUSY I ŁATY\Combofix\ComboFix.exe

* Created a new restore point

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED!!

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-07-14 to 2008-08-14 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-07-18 16:47 . 2008-07-18 16:46 737,280 --a------ C:\WINDOWS\iun6002.exe

2008-07-18 15:41 . 2008-07-18 16:45 13,030 --a------ C:\PDOXUSRS.NET

2008-07-18 15:00 . 2008-07-18 15:00

2008-07-17 09:25 . 2008-06-14 20:01 273,024 -----c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\bthport.sys

2008-07-17 09:05 . 2004-08-04 00:44 159,232 --a------ C:\WINDOWS\system32\ptpusd.dll

2008-07-17 09:05 . 2004-08-03 22:58 15,104 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\usbscan.sys

2008-07-17 09:05 . 2004-08-03 22:58 15,104 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbscan.sys

2008-07-17 09:05 . 2001-10-26 17:29 5,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\ptpusb.dll

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-08-14 08:31 --------- d-----w C:\Program Files\neostrada tp

2008-07-16 13:29 --------- d-----w C:\Program Files\ESET

2008-06-20 17:42 246,784 ----a-w C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll

2008-06-20 10:45 360,320 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip.sys

2008-06-20 10:44 138,368 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\afd.sys

2008-06-20 09:52 225,920 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\tcpip6.sys

2008-06-14 18:01 273,024 ------w C:\WINDOWS\system32\drivers\bthport.sys

2001-11-23 10:08 712,704 ----a-w C:\WINDOWS\inf\OTHER\AUDIO3D.DLL

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 00:44 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"WOOWATCH"="C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe" [2004-08-23 13:49 20480]

"WOOTASKBARICON"="C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe" [2004-10-14 15:55 32768]

"avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2008-07-19 16:38 78008]

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" [2008-02-22 05:25 144784]

"C-Media Mixer"="Mixer.exe" [2003-03-20 14:21 1855488 C:\WINDOWS\mixer.exe]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 00:44 15360]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

DSLMON.lnk - C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe [2007-09-04 14:07:20 839680]

Microsoft Office.lnk - D:\OFFICE\Office\OSA9.EXE [1999-02-17 21:05:56 65588]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSMSGS]

--------- 2004-10-13 18:24 1694208 C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"=

"%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"=

R1 aswSP;avast! Self Protection;C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [2008-07-19 16:35]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aswFsBlk.sys [2008-07-19 16:37]

R3 e4usbaw;USB ADSL2 WAN Adapter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\e4usbaw.sys [2006-09-19 11:03]

R3 trid3d;trid3d;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\trid3dm.sys [2001-08-17 21:51]

S2 IKANLOADER2;General Purpose USB Driver (e4ldr.sys);C:\WINDOWS\system32\Drivers\e4ldr.sys [2006-09-15 11:07]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{fb22694d-12a8-11dd-bfd8-4d6564696130}]

\Shell\Auto\command - Cn911.exe

\Shell\AutoRun\command - C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.EXE Shell32.DLL,ShellExec_RunDLL Cn911.exe

*Newly Created Service* - CATCHME

*Newly Created Service* - PROCEXP90

.

  • ORPHANS REMOVED - - - -

HKCU-Run-Zinio DLM - C:\Program Files\Zinio\ZinioDeliveryManager.exe

HKLM-Run-autoclk - autoclk.exe

HKLM-Run-adiras - adiras.exe

Notify-WgaLogon - (no file)

.

------- Supplementary Scan -------

.

FireFox -: Profile - C:\Documents and Settings\BIURO\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\9ldf9f7w.default\

**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-08-14 12:34:11

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

C:\WINDOWS\explorer.exe [2508] 0xFF881020

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

Completion time: 2008-08-14 12:37:54

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-08-14 10:37:41

ComboFix2.txt 2008-07-01 11:58:19

Pre-Run: 4,982,493,184 bajtów wolnych

Post-Run: 4,988,227,584 bajtów wolnych

87 --- E O F --- 2008-07-18 14:03:00


(huber2t) #13

damcio22

otwórz notatnik i wklej

Z menu Notatnika -> Plik -> Zapisz jako -> Zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą Fix.reg

Uruchom ten plik, uruchom ponownie komputer

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar mojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!


(Gutek) #14

damcio22 - Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052