Komp dłużej się uruchamia, Internet bardzo zwolnił


(Jakub Kuc) #1

Internet zwolnił z 20 Mb do 0,9 Mb, speed testy na innych urządzeniach pokazują normalnie ok. 20Mb.

Addition: http://wklej.org/id/1749943/

FRST: http://wklej.org/id/1749945/

Shortcut: http://wklej.org/id/1749947/