Komp muli, procesor 100%, prośba o spr. loga HJT


(system) #1

Witam

Nie mogę tego opanować. Komputer muli, momentami wręcz się wiesza, użycie procesora cały czas 100%. Otwieranie programów trwa w nieskończoność, autouzupełnianie w pasku adresu przeglądarki trwa 10 sekund. Jakiś czas temu miałem pełno wyskakujących okien, próbowałem sam walczyć, usuwałem różne podejrzane wpisy z HJT, okien wyskakujących prawie nie ma, ale jednak czasem coś wyskoczy, pozostało tylko to mulenie. Proszę o poradę co zrobić załączam loga z HJT

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:02:41, on 2007-11-27

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\system32\config\SVCHOST.EXE

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINNT\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

E:\ze starego komputera\z dysku c\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINNT\web\related.htm

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Portable Media Service - Unknown owner - C:\WINNT\System32\wmdmpmsn.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Sunbelt Personal Firewall 4 (SPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

O23 - Service: Network Provisioning Services (Windowsclients) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\config\SVCHOST.EXE

O23 - Service: Windows System Hardware BackUp (WindowsSystemHDBackUp) - Unknown owner - C:\WINNT\system32\ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ

(Olixxx94) #2

A możesz napisać które procesy najwięcej procka zajmują??


(system) #3

W tej chwili żaden ie zajmuje specjalnie dużo. Systemowy bezczynny 99%. Ale akurat w tej chwili jest OK i nie ma żadnych objawów. A jak jest procesor 100% to również nie zauważyłęm żeby któryś proces brał dużo. Może dlarego, że wtedy wszystko prawie wisi...


(Gutek) #4

Daj log z ComboFix