Komp Muli / Skaczące Pingi


(Khazivo) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:06:15, on 2008-04-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)


Running processes:

C:WINDOWSSystem32smss.exe

C:WINDOWSsystem32winlogon.exe

C:WINDOWSsystem32services.exe

C:WINDOWSsystem32lsass.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:WINDOWSSystem32svchost.exe

C:Program FilesSygateSPFsmc.exe

C:Program FilesAlwil SoftwareAvast4aswUpdSv.exe

C:Program FilesAlwil SoftwareAvast4ashServ.exe

C:WINDOWSExplorer.EXE

C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe

C:PROGRA~1ALWILS~1Avast4ashDisp.exe

C:Program FilesCommon FilesLightScribeLSSrvc.exe

C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe

C:WINDOWSsystem32svchost.exe

C:Program FilesAlwil SoftwareAvast4ashMaiSv.exe

C:Program FilesAlwil SoftwareAvast4ashWebSv.exe

C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

C:Program FilesGadu-Gadugg.exe

C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe

C:DOCUME~1VexyrUSTAWI~1TempRar$EX00.390HijackThis.exe


R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:Program FilesCommon FilesAdobeAcrobatActiveXAcroIEHelper.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:Program FilesMyGlobalSearchbar1.binMGSBAR.DLL

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:Program FilesBitComettoolsBitCometBHO_1.1.11.30.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:PROGRA~1MEGAUP~1MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program FilesJavajre1.6.0_03binssv.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:Program FilesMyGlobalSearchbar1.binMGSBAR.DLL

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:PROGRA~1MEGAUP~1MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM..Run: [avast!] C:PROGRA~1ALWILS~1Avast4ashDisp.exe

O4 - HKLM..Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:WINDOWSsystem32NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU..Run: [Gadu-Gadu] "C:Program FilesGadu-Gadugg.exe" /tray

O4 - HKCU..Run: [ctfmon.exe] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:Program FilesBitCometBitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:Program FilesBitCometBitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:Program FilesBitCometBitComet.exe/AddAllLink.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:Program FilesJavajre1.6.0_03binssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:Program FilesJavajre1.6.0_03binssv.dll

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:Program FilesBitComettoolsBitCometBHO_1.1.11.30.dll/206 (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%Network Diagnosticxpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%Network Diagnosticxpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/buxus/docs/OnlineScanner.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:PROGRA~1COMMON~1SkypeSKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:Program FilesCommon FilesAdobe Systems SharedServiceAdobelmsvc.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:Program FilesAlwil SoftwareAvast4aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:Program FilesAlwil SoftwareAvast4ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:Program FilesAlwil SoftwareAvast4ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:Program FilesAlwil SoftwareAvast4ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:Program FilesCommon FilesLightScribeLSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:Program FilesSygateSPFsmc.exe

Dziwna sprawa, bo komp z deka muli, net działa ogółem dobrze jeśli chodzi o ściąganie plików i chodzenie po stronkach, ale jeśli chodzi o gry multiplayer to jest tak, ze co minute dostaje freezy około 10 sekundowe. Byłbym wdzięczny jeśli ktoś potrafi pomoc :wink:


(Taaz4) #2

W HijackThis skasuj te wpisy:

Z dysku wywal:

C:Program Files\MyGlobalSearchbar

Po wykonaniu powyższego daj loga z ComboFix (instrukcja: viewtopic.php?f=16&t=36654)

:slight_smile:


(Khazivo) #3

Zrobione. Proszę http://www.wklej.org/id/e9264b7dfa


(Leon$) #4

Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako plik.reg >> wszystkie pliki >> scal z rejestrem >> restart

b57f17008275c957m.jpg

powstanie plik o takiej ikonie

062aec4c9b51c033m.jpg

w który dwa razy klikniesz potwierdzisz chęć dodania do rejestru potem restart

przeskanuj tym http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html

jeśli coś znajdzie pokaż raport

jeśli czysty usuń ręcznie folder C: \Qoobox

usuń instalkę Combofix z dysku.

włącz przywracanie systemu

:slight_smile:


(Khazivo) #5

Ok, zrobione znalazło jakiś syf: http://wklej.org/id/6d0f67fb14


(Leon$) #6

usuń i będzie OK