Komp muli

Bardzo proszę i sprawdzenie loga bo komp mi strasznie muli…;/

a jeżeli był by jaki syf to proszę podać instrukcje “krok po kroku” jak to usunąć z góry wielkie TXH.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:00:40, on 2007-01-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

D:\Programy\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Common Files\WinAntiVirus Pro 2007\wa7pcw.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\RocketDock\RocketDock.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\YzToolbar\YzToolBar.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Programy\DAEMON Tools\daemon.exe

D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Programy\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Kordyś\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - D:\Programy\FlashFXP\IEFlash.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Programy\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [wa7pcw] "C:\Program Files\Common Files\WinAntiVirus Pro 2007\wa7pcw.exe" -c

O4 - HKLM\..\Run: [rtasks] D:\Programy\WinAntiVirus Pro 2007\rtasks.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinAntiVirusPro2006] D:\Programy\WinAntiVirus Pro 2007\WinAv.exe /min

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\RocketDock\RocketDock.exe

O4 - Startup: Y'z Toolbar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\YzToolbar\YzToolBar.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Programy\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = D:\Programy\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

WinAntiVirus Pro 2007 to program wątpliwej reputacji dlatego proponuję go usunąć. W tym celu wykonaj poniższe czynności.

  1. Uruchom system w trybie awaryjnym:
  1. Skasuj z dysku ręcznie zaznaczone na czerwono foldery:

C:\Program Files\Common Files** WinAntiVirus Pro 2007**

D:\Programy** WinAntiVirus Pro 2007**

  1. Uruchom HijackThis => wybierz Do a system scan only => pokaże się lista wpisów => postaw ptaszek przy wpisach:

=> kliknij Fix checked i potwierdź usunięcie.

Potem uruchom system ponownie ale już w trybie normalnym i pokaż nowy log z hjt oraz SilentRunners.