Komp się martwo wiesza

Witam,

Mam od jakiegoś czasu problem z kompem, a mianowicie wiesza mi się martwo. Zazwyczaj się to dzieje jak nic na kompie nie robie. Myślalem, że to wina systemu więc do XP Pro doinstalowałem SP3, przeskanowałem kompa nortonem, poza tym norton cały czas jest włączony i nic nie znalazł. Czy takie wieszanie kompa to na 100% wina oprogramowania czy sprzętu?

Poniżej zamieszczam loga i proszę o jego sprawdzenie.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:00:11, on 2009-12-18

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.7.2.11\ccSvcHst.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SupServ.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.7.2.11\ccSvcHst.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Orange\EasyWirelessNet.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Opera\opera.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.7.2.11\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.7.2.11\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {FE063DB1-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - C:\Program Files\AskTBar\bar\1.bin\ASKTBAR.DLL

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.7.2.11\coIEPlg.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {FE063DB9-4EC0-403e-8DD8-394C54984B2C} - C:\Program Files\AskTBar\bar\1.bin\ASKTBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBLive\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O13 - Gopher Prefix: 

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{01E0F567-CAF4-406C-9C9B-DB77A3691FCB}: NameServer = 79.163.127.70 217.116.100.65

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{01E0F567-CAF4-406C-9C9B-DB77A3691FCB}: NameServer = 79.163.127.70 217.116.100.65

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{01E0F567-CAF4-406C-9C9B-DB77A3691FCB}: NameServer = 79.163.127.70 217.116.100.65

O18 - Protocol: symres - {AA1061FE-6C41-421F-9344-69640C9732AB} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.7.2.11\coIEPlg.dll

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Norton Internet Security - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.7.2.11\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Sony Ericsson OMSI download service (OMSI download service) - Unknown owner - C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SupServ.exe


--

End of file - 6996 bytes

Z góry dziękuje za porady.

Na 99% nie wina Windows. Na 90% wina sprzętu.

Sprawdź temperatury, napięcia.

Załaduj domyślne ustawienia biosu.

Przetestuj pamięć memtestem.

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052

HJT to przestarzałe narzędzie :wink:

Pokaż log z: OTL

Przestawiasz w nim Processes i Modules na All oraz wklejasz w dolne białe okienko Custom Scans/Fixes :

Klikasz Run Scan.

Testowałem RAM memtest86 v4. i 0 error’ów, coś tam pisało że pass 57%, test 18%, test #6 32bit, pattern ffffff7f i w sumie tyle.

Temperatury testowałem SpeedFan i wyszły takie:

Temp1: 32C

Temp2: 36C

HDO: 30C

VCORE: 1,62V

+3,3V: 3,10V

+5V: 4,89V

+12V: -12,34V

-12V: -12,36V

-5V: -5,35V

+5VSB: 5,43V

VBAT: 3,38V

Prosze też log z OTL http://www.wklej.org/id/240350/

Uruchom OTL i w oknie Custom Scans/Fixes wklej to:

Kliknij w Run Fix. Zatwierdź restart komputera.

W OTL kliknij na przycisk CleanUp

Daj log z System Repair Engineer

Smart Scan -> klikasz Scan.

Po skanie klikasz w okienku Save Reports i wklejasz zawartość powstałego logu.

Jeżeli problem nie zniknął przy pomocy Gutka , to podaj konfiguracje sprzętu , min:

procesor , ram , karta graficzna , zasilacz , płyta główna .

Od wczorajszego testowania ramu jeszcze mi się nie zawiesił komp. A ten kod co podał Gutek za co jest odpowiedzialny? Oznacza to, że w tym logu co podałem jest coś nie tak?

AskTBar syf :slight_smile: Daj 2 log o który prosiłem.

Trochę nierozumie…

Uruchomiłem OTL i w oknie Custom Scans/Fixes wkleiłem ten kod i kliknąłem Run Fix i zatwierdziłem restart i komp się zrestartował.

A to CleanUp kiedy mam kliknąć po restarcie? Wcześniej nie zauważylem żeby się dało w to kliknąc.

Po restarcie otworzył mi się taki log http://www.wklej.org/id/240561/

Log z System Repair Enginner http://www.wklej.org/id/240569/

Uruchom System Repair Engineer zakładka System Repair >> Browser Add-ons >> odszukaj i usuń

Użyj CCleaner http://www.dobreprogramy.pl/CCleaner,Pr … 13061.html

Co to za “śmiecie są”? Usunąłem je ale widze, że zostały jeszcze jakieś dwa nie podpisane

{e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583}

{FE063DB9-4EC0-403E-8DD8-394C54984B2C}

Też je usunąć?

Nie wiem czy to ma znaczenie ale od wczorajszego testowania ramu nic się nie dzieje, nie wiesza się komp. Poza tym czy to ma coś wspólnego z tym wieszaniem, że jak wyłączał mi się monitor to nie mógł się uruchomić tylko musiałem całego kompa wyłanczać.

CCleaner mam, bo wczoraj go ściągnałem, bo myślałem, że naprawi mój problem :wink:

Przecież masz je wyżej zaznaczone do usunięcia.

A sorry, coś źle patrzyłem, usunąłem je.