Komp sie wiesza kiedy net podłączony - hijack log


(Niko Soszynski) #1

po formacie komp, przy połączeniu z netem wiesza sie dość mocno. przeskanowane kasperskym i nod32

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:41:29, on 2007-12-22

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system\msnrav.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\dllcache\msfav32.exe

C:\WINDOWS\System32\Syst3m32.exe

C:\WINDOWS\System32\load.exe

C:\WINDOWS\System32\Srb0ty.exe

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\lg_fwupdate\fwupdate.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe

C:\WINDOWS\System32\csrs.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\wbfeth.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {2AE4005E-689F-4FB9-8C3D-D2B8B58AC072} - C:\WINDOWS\System32\awttuvv.dll

O2 - BHO: e404 helper - {F10587E9-0E47-4CBE-84AE-7DD20B8684BB} - C:\Program Files\Helper\superfinderusa.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: (no name) - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SiSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.dll,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LGODDFU] "C:\Program Files\lg_fwupdate\fwupdate.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MicroSoft Legal Syst3m32] Syst3m32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinDLL (Wseclayer.exe)] rundll32.exe C:\WINDOWS\System32\Wseclayer.exe,start

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Winedows rpdate] wbfeth.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Secure Update] load.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MicroSoft Legal Service] Srb0ty.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Client Server Runtime Process] C:\WINDOWS\System32\csrs.exe

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\RunServices: [MicroSoft Legal Syst3m32] Syst3m32.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Winedows rpdate] wbfeth.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Windows Secure Update] load.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [MicroSoft Legal Service] Srb0ty.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [MicroSoft Legal Syst3m32] Syst3m32.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Windows Secure Update] load.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [MicroSoft Legal Service] Srb0ty.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Orb] "C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MicroSoft Legal Syst3m32] Syst3m32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Winedows rpdate] wbfeth.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Windows Secure Update] load.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MicroSoft Legal Service] Srb0ty.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WintelUpdate] C:\gfifrww.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [MicroSoft Legal Syst3m32] Syst3m32.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [Windows Secure Update] load.exe

O4 - HKCU\..\RunOnce: [MicroSoft Legal Service] Srb0ty.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [Microsoft Winedows rpdate] wbfeth.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [MicroSoft Legal Service] Srb0ty.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [MicroSoft Legal Syst3m32] Syst3m32.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [MicroSoft Legal Syst3m32] Syst3m32.exe (User 'Default user')

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Statystyki dla ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O20 - Winlogon Notify: awttuvv - C:\WINDOWS\SYSTEM32\awttuvv.dll

O21 - SSODL: E404Helper - {00a23731-3eed-42fb-b9d9-b35382bfc08c} - e404d.dll (file missing)

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 7.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 7.0\avp.exe

O23 - Service: Distributed Allocated Memory Unit - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\dllcache\mravsc32.exe (file missing)

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: MSN RAV - Unknown owner - C:\WINDOWS\system\msnrav.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Windows Internet Connection Sharing Service (Windows Internet Connection Sharing) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\dllcache\msfav32.exe


--

End of file - 7518 bytes

z góry dzieki za pomoc


(JNJN) #2

Proszę zmienić temat postu na konkretny, opcja edytuj i popraw.JNJN


(Gutek) #3

Najpierw automaty:

Pobierz program SDFix

-