Komp się wiesza, zamula i wyłącza czasem po 60sek. HELP


(So32) #1

proszę o sprawdzenie loga i napisanie co za syf mam

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:34:11, on 2007-03-28

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program File\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Kuba.TOMEK\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Security Monitor Process] mmp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [msvccc66] svcchosst.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Winamp Agent] C:\WINDOWS\System32\winamp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CHotkey] mHotkey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Security Monitor Process] mmp.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [msvccc66] svcchosst.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7B722D4C-0C1E-408B-A3FB-7D757A952AE6}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

(Szkudlarek) #2

w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem sytemu fiksujesz następujące wpisy. Pliki zaznaczone na czerwono usuwasz ręcznnie.


(Mirfi2) #3

dotyczy mmp.exe

http://spywarefiles.prevx.com/spywarefi ... HHAG336369