Komp spowalnia...Proszę o spojrzenie na logi


(Vson1910) #1

Ostatnio zaczoł mi coś spowalniać komp..czesto jest tak ze jak chce cos otwrzyć jakis folder to dość długo mu to zajmuje...i trochę przymula cosik... proszę o sprawdzenie czy nie ma czasem jakiegoś szuwaksu na kompie :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:47:50, on 2006-10-31

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\System32\svcchost.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {0FEB21C5-E801-BBD9-2C51-CBCE69E9B799} - C:\WINDOWS\System32\rvtgql.dll (file missing)

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: (no name) - {0FEB21C5-E801-BBD9-2C51-CBCE69E9B799} - C:\WINDOWS\System32\rvtgql.dll (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Directxsp] directxbt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [msvcc25] svcchost.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [mysvcig38] mysvcc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Directxsp] directxbt.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [msvcc25] svcchost.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [mysvcig38] mysvcc.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Directxsp] directxbt.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Urst] "C:\WINDOWS\System32\SMBOLS~1\dexplore.exe" -vt yazb

O4 - HKCU\..\Run: [Nsx] C:\Documents and Settings\vson\Moje dokumenty\??mantec\r?gedit.exe

O4 - HKCU\..\RunServices: [Microsoft Directxsp] directxbt.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1DA862F8-2A38-4708-AA4B-ADF14664BF76}: NameServer = 193.151.112.20,193.151.112.10

O20 - Winlogon Notify: winpnp32 - winpnp32.dll (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

(adam9870) #2

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jezeli któryś z nich bedzie na żółto to go zostaw). Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Najpierw spróbuj użyć narzędzia SmitFraudFix (opcja 2 w trybie awaryjnym) ponieważ powinien usunąć część syfu. Potem sprawdz co będzie z tego co wskazałem poniżej i usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki i foldery zaznaczone usuwasz ręcznie z dysku natomiast wpisy w HijackThis.

Tego wpisu z kreseczką "_" NIE usuwasz hijackiem tylko usuniesz Registrar Lite, opis masz TUTAJ.

Po wykonaniu w/w dajesz nowy log z HijackThis, SilentRunners oraz c:\rapport.txt.