Komp spowalnia,sam się wyłącza i sa błędy proszę o pomoc

oto mój log.proszę o jego sprawdzenie i usunięcie błędnych zapisów,w ogóle się na tym nie znam!!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:54:06, on 2009-07-22

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\AcroDist.exe

C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

C:\WINDOWS\System32\lebhkdj.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe

C:\WINDOWS\System32\lssas.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\dwwin.exe

C:\DOCUME~1\EMILKA\USTAWI~1\Temp\Adobelm_Cleanup.0001

C:\WINDOWS\System32\wingate32.exe

C:\WINDOWS\System32\netsh.exe

C:\Program Files\Gigabyte\Gigabyte Windows Utility Manager\gwum.exe

C:\WINDOWS\System32\netsh.exe

C:\WINDOWS\System32\dwwin.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

C:\Documents and Settings\EMILKA\Moje dokumenty\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM…\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [Acrobat Assistant 7.0] “C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe”

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [Windows LoL Layer] lebhkdj.exe

O4 - HKLM…\Run: [Windows Network Firewall] C:\WINDOWS\System32\firewall.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [antike] wingate32.exe

O4 - HKLM…\Run: [iSTray] “C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Local Security Authority Service] C:\WINDOWS\System32\lssas.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [Windows LoL Layer] lebhkdj.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [antike] wingate32.exe

O4 - HKCU…\Run: [cdoosoft] C:\DOCUME~1\EMILKA\USTAWI~1\Temp\olhrwef.exe

O4 - HKCU…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [Windows LoL Layer] lebhkdj.exe

O4 - HKCU…\Run: [32NFG94-H61-2SF-N1P-5M1ERH6L6] C:\RECYCLER\S-1-5-21-1254749964-6440020166-775841939-8444\winIgn.exe

O4 - HKCU…\Run: [antike] wingate32.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk = ?

O4 - Global Startup: gwum.lnk = C:\Program Files\Gigabyte\Gigabyte Windows Utility Manager\gwum.exe

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Network helper Service (MSDisk) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\irdvxc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

End of file - 6104 bytes

Są “błędne zapisy” ale nie przez HT się to usunie, bo on i tak nie usunie tego do końca, wklej logi z OTL i gmer

http://oldtimer.geekstogo.com/OTL.exe

http://www.gmer.net/

Logi wklej na www.wklej.org a tutaj tylko link do wklejki.

Logi wklejasz na wklej.org lub wklej.to, a w poście dajesz link.

Najpierw może automat?

Pobierz program SDFix

Dobrze,najpierw spróbuję poprzez ten program,potem zobaczymy.Póki co dziękuję!

Dodane 22.07.2009 (Śr) 22:19

niestety system nie chce się uruchomić w trybie awaryjmym

Dodane 22.07.2009 (Śr) 22:53

http://wklej.org/id/124854/

oto link do wklejki,są tam dwa logi z OTL,z GMERA póki co nie udało mi się wygenerować,dobrej nocy

Dodane 22.07.2009 (Śr) 22:55

zapmniałabym:proszę rzućcie na to okiem i pomóżcie,dziękuję

OTL pokazał nowe rzeczy i na to użyj ComboFix, uruchom i wklej log

viewtopic.php?p=1170959#p1170959

Podczas pobierania i skanu ComboFix’em wyłącz antywirusa i zapory.

Poza tym nie wiem czy tutaj nie będzie czasem czegoś jeszcze gorszego.

Poza tym OTL nie miał być uruchomiony z opcji QuickScan tylko Run Scan.

http://wklej.org/id/125526/

oto log utworzony w OTL przez Run Scan,poza tym System nie chce mi wpuścić ComboFix na dysk,wyskakuje komunikat że operację blokuje jakiś wirus,chłopaki co robić?

Podaj dokładną treść komunikatu lub wrzuć tutaj zrzut ekranu tego okienka.