Komp spowalnia,sam się wyłącza i sa błędy proszę o pomoc


(Maryna Sz) #1

oto mój log.proszę o jego sprawdzenie i usunięcie błędnych zapisów,w ogóle się na tym nie znam!!

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:54:06, on 2009-07-22

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\AcroDist.exe

C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

C:\WINDOWS\System32\lebhkdj.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe

C:\WINDOWS\System32\lssas.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\dwwin.exe

C:\DOCUME~1\EMILKA\USTAWI~1\Temp\Adobelm_Cleanup.0001

C:\WINDOWS\System32\wingate32.exe

C:\WINDOWS\System32\netsh.exe

C:\Program Files\Gigabyte\Gigabyte Windows Utility Manager\gwum.exe

C:\WINDOWS\System32\netsh.exe

C:\WINDOWS\System32\dwwin.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

C:\Documents and Settings\EMILKA\Moje dokumenty\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [Windows LoL Layer] lebhkdj.exe

O4 - HKLM..\Run: [Windows Network Firewall] C:\WINDOWS\System32\firewall.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [antike] wingate32.exe

O4 - HKLM..\Run: [iSTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Local Security Authority Service] C:\WINDOWS\System32\lssas.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Windows LoL Layer] lebhkdj.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [antike] wingate32.exe

O4 - HKCU..\Run: [cdoosoft] C:\DOCUME~1\EMILKA\USTAWI~1\Temp\olhrwef.exe

O4 - HKCU..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [Windows LoL Layer] lebhkdj.exe

O4 - HKCU..\Run: [32NFG94-H61-2SF-N1P-5M1ERH6L6] C:\RECYCLER\S-1-5-21-1254749964-6440020166-775841939-8444\winIgn.exe

O4 - HKCU..\Run: [antike] wingate32.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk = ?

O4 - Global Startup: gwum.lnk = C:\Program Files\Gigabyte\Gigabyte Windows Utility Manager\gwum.exe

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert to existing PDF - res://C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Network helper Service (MSDisk) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\irdvxc.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

--

End of file - 6104 bytes


(Henio Mazurek) #2

Są "błędne zapisy" ale nie przez HT się to usunie, bo on i tak nie usunie tego do końca, wklej logi z OTL i gmer

http://oldtimer.geekstogo.com/OTL.exe

http://www.gmer.net/

Logi wklej na www.wklej.org a tutaj tylko link do wklejki.


(deFco247) #3

Logi wklejasz na wklej.org lub wklej.to, a w poście dajesz link.

Najpierw może automat?

Pobierz program SDFix

-


(Maryna Sz) #4

Dobrze,najpierw spróbuję poprzez ten program,potem zobaczymy.Póki co dziękuję!

-- Dodane 22.07.2009 (Śr) 22:19 --

niestety system nie chce się uruchomić w trybie awaryjmym

-- Dodane 22.07.2009 (Śr) 22:53 --

http://wklej.org/id/124854/

oto link do wklejki,są tam dwa logi z OTL,z GMERA póki co nie udało mi się wygenerować,dobrej nocy

-- Dodane 22.07.2009 (Śr) 22:55 --

zapmniałabym:proszę rzućcie na to okiem i pomóżcie,dziękuję


(Henio Mazurek) #5

OTL pokazał nowe rzeczy i na to użyj ComboFix, uruchom i wklej log

viewtopic.php?p=1170959#p1170959

Podczas pobierania i skanu ComboFix'em wyłącz antywirusa i zapory.

Poza tym nie wiem czy tutaj nie będzie czasem czegoś jeszcze gorszego.

Poza tym OTL nie miał być uruchomiony z opcji QuickScan tylko Run Scan.


(Maryna Sz) #6

http://wklej.org/id/125526/

oto log utworzony w OTL przez Run Scan,poza tym System nie chce mi wpuścić ComboFix na dysk,wyskakuje komunikat że operację blokuje jakiś wirus,chłopaki co robić?


(deFco247) #7

Podaj dokładną treść komunikatu lub wrzuć tutaj zrzut ekranu tego okienka.