Komp trochę muli ale często się wiesza proszę o sprawdzenie


(Maciej 74) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:26:25, on 2008-05-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\csrss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

D:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

D:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

D:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

D:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

D:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

D:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

D:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

D:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe

D:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

D:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

D:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\WINDOWS\System32\alg.exe

D:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\MACIEJ\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - D:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - d:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - D:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - d:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "D:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "D:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [LVCOMSX] D:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM..\Run: [LogitechVideoRepair] D:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM..\Run: [LogitechVideoTray] D:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM..\Run: [CoolSwitch] D:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "D:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [iSTray] "D:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [swg] D:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU..\Run: [MsnMsgr] "D:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Orb] "D:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [updateMgr] "D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_7 -reboot 1

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - D:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://javadl.sun.com/webapps/download/ ... leId=19588

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{3D609258-4492-4110-8132-6926F0465628}: NameServer = 213.241.79.37 83.238.255.76

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - D:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - D:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - D:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - D:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - D:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - D:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - D:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe


(Kazekc1) #2

Polecałbym :

1.)Gruntowne oczyszczenie go CCleaner'em

2.)Wyczyszczenie autostartu [sTART->URUCHOM->wpisujemy MSCONFIG->zakładka URUCHAMIANIE->i odznaczamy]

3.)Małe defragmentowanie [darmowym Auslogics Disk Defrag, oczywiście można też jakimś płatnym odpowiednikiem]

4.)Ale nie koniecznie zmienić AVASTA na np AVIRE

jeśli to nie pomoże pomyślimy dalej.


(Laszjwrz) #3
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

Fix.

Pokaż log z ComboFix.


(Gutek) #4

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350

Optymalizacja XP: viewtopic.php?t=76580

Optymalizacja autostartu: http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/in ... opic=116.0

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

Opis RegCleaner - http://www.agavk.p9.pl/strony/progra_regcleaner.php

Zobacz - Obsługa jv16 PowerTools